Na Egerberk po červené Klášterec nad Ohří

směr Lestkov (Egerberk) po červené
Procházku cca 4 km dlouhou si můžete dopřát na zříceninu Egerberk tyčící se nad vsí Lestkov.
Z Klášterce nad Ohří dojdete po lávce přes řeku Ohři do vsi Rašovice, kterou přejdete a pokračujete po červené turistické značce do vsi Lestkov. Z vesnice už je to ke zřícenině několik desítek metrů.
Turistická mapa okolí Klášterce nad Ohří s vyznačenými trasami i cyklotrasami je v prodeji v informačním centru v klášterecké radnici.

4 km
Snadná

Body zájmu