Modrá osa, Chrudim

Modrá osa, Chrudim
Naučná stezka popisuje na devíti panelech faunu a flóru v Chrudimi. Stezka začíná na rohu ulic Lázeňská a Široká, dále sleduje proti proudu regenerovaný původně středověký náhon a končí u zimního stadionu.  Nejen řeka Chrudimka, která protéká Chrudimí, ale i vodní náhony na ni napojené, znamenaly po mnoho let důležitý zdroj vody a energie k pohánění různých zařízení. Zároveň šlo o zajímavý estetický prvek, který se stal vítaným cílem nejen dospělých, ale také dětí při jejich radovánkách. Systém náhonů ve městě existoval zřejmě už v 15. století. Tenkrát na ně byly napojeny mlýny, stoupy, valchy, brusírny i vodárny od západního začátku města (Vlčí hory) až po jeho východní konec (Májov). Nejdelší náhon se od Chrudimky odděloval blízko nynějšího stadionu Emila Zátopka tam, kde se kříží ulice Na Sádkách a Koželužská, a to do dvou ramen. Ta se pak u dnešního Divadla Karla Pippicha opět spojovala. Aby se zlepšila ekologická i estetická funkce náhonu, byla nedávno provedena jeho rozsáhlá úprava. V České republice se dokonce jednalo o vůbec první komplexní revitalizaci náhonu v prostorově omezených podmínkách zastavěného území. I dnes nabízí Modrá osa řadu úseků, kde je znát původní charakter náhonu. Tam je zemní koryto sevřené mezi nábřežními zdmi, případně v jedné polovině zemním svahem. Každý se tak může kochat a zároveň nechat unášet představou, jak se asi tehdy voda „svázaná“ v korytě hnala do všech těch mlýnů a dalších zařízení.

Začátek: u Regionálního muzea v Chrudimi
Konec: zimní stadion (u řeky Chrudimky)

Délka trasy:
1,9 km

Druh:
Naučná trasa

1,9 km
Snadná

Body zájmu