Kolem Kochánovických rybníků Chrudim

Kolem Kochánovických rybníků, Chrudim
Nenáročná trasa 1,7 km dlouhá vede po lesní cestě a značené cyklotrase 4177 od Kochánovic přes Kochánovické rybníky k hájence ve Smrkovém Týnci. Na několika informačních tabulích se dozvíte např. o rozmanité floře a fauně těchto rybníků.

Délka trasy:
3,5 km

Druh:
Naučná trasa

Začátek:
rozcestí u Kochánovic na žluté tur. trase

Konec:
hájenka ve Smrkovém Týnci