Lesníkova studánka varianta 2

Lesníkova studánka a obůrky v Klopotově
Ilona Hladíková, ing. Jan Štícha
 
Nové Město nad Met., informační středisko - Nové Město n. M., Husovo náměstí – Sepský most - Klopotovské údolí – Návrat 1. po městském okruhu zpět – 2. zpět přes Slavoňov – 3. zpět stejnou cestou –  Nové Město nad Met, Husovo náměstí.
 
Příjezdové místo: Nové Město nad Metují, autobusové nádraží „Na Rychtě“
Výchozí bod: Východisko značených turistických cest u Informačního střediska ulice U Zázvorky
Vzdálenost: 5 km. (8,5 km zpět po městském okruhu)
Časový rozvrh: Turistické rozcestí Informační středisko - Nové Město n. M., Husovo náměstí 5min. ( 0,3 km), Sepský most (0,4 km) – Klopotovské údolí obůrky (0,5 km) Lesníkova studánka (1,1 km). Návrat 1. 6,5 km, 2. 9 km, 3. 2,5 km
Doba chůze: 1 hod. 40 min.
Zastávky: 2 hod. 00 min.
Výškový rozdíl: 45 m.
Nejvyšší bod: Husovo náměstí - 335 m.
Náročnost: nenáročná trasa vedoucí převážně po značených turistických cestách.
Možnost občerstvení na trase: U studánky je upravené ohniště. Při cestě zpět směrem na Slavoňov je v uvedené vesnici hostinec.
Zajímavosti na trase:  Galerie Zázvorka, vyhlídka ze Zádomí, městské muzeum, městské obůrky s divokými prasaty, jelení a srnčí zvěří, voliéry s divokými krocany a dalším ptactvem, údolí Klopotovského potoka, uklidňující přírodní scenérie.
Zastávky hromadné dopravy na trase: ORLOBUS – Nové Město nad Metují - Sepský most
 
Naše vycházka za studánkou začíná u informačního střediska. Z vyhlídkové terasy se však nejdříve pokocháme pohledem do údolí k řece Metuji a hned pod skalním masivem vidíme bývalý Horákův mlýn (1897) a Rezecký most. Na návrší, zvaném Hradčany, přes který se vine silnice k Jestřebí, vidíme největší budovu, bývalý hotel Benoni, dnes učňovskou školu. Vpravo od silnice, ve špičce lesa, je památné místo – Husova lípa, připomínající pětisté výročí upálení mistra Jana Husa. Našemu pohledu dál k obzoru nemůže uniknout v lesích viditelná budova bývalých lázní Rezek a na horizontu pak Sendražský kopec. Za našimi zády se týčí starobylá věž Zázvorka, která zde zůstala jako památka na Krajskou bránu (viz. obraz a informační tabule na čp. 1210). Po prostudování se vydáme směrem k Husovu náměstí. Hned za prodejnou cyklo odbočíme doleva po turistickém značení a procházíme Zadomím, odkud se nám nabízejí další výhledy do údolí k řece a na opukový masiv k pradávnému Hradišti a zbytkům hradu Výrov. Projdeme průchodem u městského muzea a stojíme v hezky upraveném Hildenském atriu, kde se můžeme občerstvit z pítka. Pokračujeme dál po značené turistické cestě a po levé ruce si prohlížíme opravený farský altánek. Zastavíme se u sochy zakladatele našeho města, Jana Černčického z Kácova (1501) a podél kostela Nejsvětější Trojice (1540) procházíme dál po Zádomí do míst, kde stávala Horská brána. Jsme pod náměstím a máme opět možnost podívat se z vyhlídkové terasy přes zbytky vinic do údolí řeky Metuje na luka, kde se říká Na Provaznici. Pod sebou vidíme splav u jedné z nejstarších elektráren, která má stále funkční turbínu.
 
Po odpočinku pokračujeme dolů ulicí Českých bratří (Horským předměstím) a asi po pěti minutách si povšimneme po levé straně nejstaršího stromu na Novoměstsku, asi 500 let starého tisu. Po pravé straně pak míjíme kapli sv. Jana Nepomuckého (1736-1738), která stojí na místě zvaném „Pikhartka“, kde byl původně českobratrský hřbitov a sborový dům jednoty bratrské. Velká budova se zelenou střechou (dnešní ubytovna mládeže) je bývalá Králičkova tkalcovna. Přecházíme Sepský most a nacházíme se v místech, kde se říká Na Táboře (původ názvu z husitského období). Zde u turistického rozcestníku, který je umístěn na betonovém stožáru VČE, se ujistíme, že jdeme správně, a dál pokračujeme po žluté turistické značce do Klopotovské ulice. Míjíme komplex budov firem a zhruba po 200 m odbočíme vpravo na lesní cestu do Klopotovského údolí. Název Klopotov vznikl od klopotné práce dělníků, kteří se  již od 15. století snažili těžit stříbrnou žílu z Mertovy díry (sedlák Merta z Blažkova).
 
Obůrky
Pokračujeme tedy po žluté turistické značce proti proudu Bohdašínského, (Klopotovského) potoka, míjíme poslední stavení – Štíchovu lesovnu a vcházíme do sevřenějšího lesního údolí. Zde máme po pravé ruce obůrku s divokými prasaty, vlevo voliéry s divokými krocany a dalším ptactvem a po zhruba 300 metrech dojdeme po cestě k obůrce s vysokou zvěří (srnčí, jelení).
 
Když budete pozorněji sledovat koryto potoka, zanedlouho spatříte uprostřed potočiště velký hladký balvan, který má uprostřed prohloubení, jež při trošce představivosti připomíná otisk velikého kopyta. Jste v místě, kde se říká „Čertova šlápota“ a o kterém se traduje pověst o vzájemné honičce čerta s čarodějnicí. Ještě jednou přejdeme po lávce na druhou stranu potoka a přicházíme k odbočce turisticky značeného novoměstského  okruhu (čtvercová, zelenobílá značka). Tuto odbočku mineme a asi po 50 metrech na pravé straně nalezneme velice hezky upravenou Lesníkovu studánku.
 
Zpět do Nového Města nad Metují se můžeme vrátit třemi směry. Buď cestou,  kterou jsme přišli, nebo odbočíme na značený novoměstský okruh, který nás bezpečně zavede přes Bradle, Vily, Rezek, Pavlátovu louku, Husovu lipku a pak okolo Horákova mlýna pod skalním masivem vyjdeme na náměstí Republiky, nebo můžeme dál pokračovat po žluté turistické značce a zanedlouho přijdeme k výše již  Mertově díře. Zde si můžeme na pohodlných lavičkách dopřát chvilku odpočinku a posléze pokračovat dál proti proudu potoka. Procházíme místy, která mají své dávná pojmenování, jako jsou názvy „Na Mlejništi“ (v 16. století zde stával na potoce mlýn) a opodál, kde  se les rozestoupí , se říkalo „V Milířích“. V těchto místech se do Bohdašínského potoka vlévá potůček  slavoňovský. Od těchto míst až do Slavoňova se údolí i s přilehlými stráněmi nazývají Bochmánky. Míjíme Vaňkovu skálu (místo, kde často tábořili Junáci a dříve snad i cikáni), ale to už jsme v podstatě pod slavoňovským kostelíkem, který určitě stojí za povšimnutí a samostatný výlet. Vzdálenost od infostřediska k Lesníkově studánce je cca 2,5 km, do Slavoňova pak asi 4 km.