NS Roztocký háj Tiché Údolí, Suchdol

Naučná stezka Roztocký háj – Tiché údolí
 
Naučná stezka prochází dvěma chráněnými územími za severním okrajem Prahy, a to přírodní rezervací Roztocký háj – Tiché údolí, a přírodní rezervací Údolí Únětického potoka. Seznamuje s flórou a faunou chráněných území, pravěkým osídlením a geologickou stavbou okolí (Holý vrch, sedimenty původních vltavských říčních teras).
Stezka vede z Nového Suchdola do Roztok a poté údolím Únětického potokak Holému vrchu, a dále vzhůru úbočím do Starého Suchdola. Trasa je vedena střídavě po žluté a modré turistické značce, ale návštěvník se bohužel odnikud nedozví, že má jít právě po nich. Na každém informačním panelu je sice plánek stezky, ale na něm je celá trasa nelogicky vyznačena žlutě, přestože údolím Únětického potoka vede po modré značce.

Některé úseky trasy bývají (za jakéhokoliv počasí) velmi rozbahněné.

Začíná:
PRAHA-SUCHDOL, zastávka autobusu MHD „Kamýcká“ na Kamýcké ulici, výchozí bod žluté turistické značky (oficiální začátek stezky je až u 1. zastávky na konci žluté významové odbočky)

Končí:
PRAHA-STARÝ SUCHDOL, ul. Ke Kozím hřbetům

Zastávek:
12

Seznam zastávek
1.    Vltavské údolí
2.    Vyhlídka na hradiště Zámka
3.    Roztocký háj
4.    Obec Roztoky
5.    Maxmiliánka
6.    Spálený mlýn
7.    Tůmův mlýn
8.    Trojanův mlýn
9.    Soutěska pod Holým vrchem
10.    Holý vrch – Alšova vyhlídka
11.    Kaple sv. Václava
12.    Starý Suchdol

Popis trasy
Praha-Suchdol → Roztoky → údolí Únětického potoka → Holý vrch → Praha-Starý Suchdol
Naučnou stezku zahájíme v Praze-Suchdole, na zastávce autobusu MHD „Kamýcká“ na Kamýcké ulici (dostaneme se sem autobusem ze stanice metra A Dejvická). Odtud vyrážíme po žluté turistické značce Suchdolskou ulicí vedoucí kolmo od Kamýcké. Krátce poté, v místě, kde se Suchdolská ul. stáčí vlevo, pokračujeme rovně uličkou Na Rybářce po okraji vilové zástavby. Po asi 700 metrech od výchozího místa narazíme na významovou odbočku žluté značky vpravo, asi 100 metrů dlouhou. Zde odbočíme a mírně klesající asfaltovou cestou sestoupíme na malou plošinku se skalnatým okrajem, odkud je výhled do údolí řeky Vltavy. Zde se nachází panel 1. zastávky.

Stejnou cestou se vrátíme a pokračujeme dále po žluté v původním směru. Procházíme zahradní kolonií. Na jejím konci, kde se asfaltka stáčí vlevo, odbočujeme po žluté značce vpravo rozbahněnou vozovou cestou napříč loukou. Později louku křižuje několik dalších cest, my volíme tu, která udržuje přímý směr (nepodchází vedení vysokého napětí). Krátce poté, co začne mírně klesat podél zahrady po levé straně, nacházíme 2. zastávku.

Dále se vozová cesta změní v rozbahněnou pěšinu a odbočí vlevo pod vedení vysokého napětí k městské zástavbě, ale projde jen po jejím okraji a stočí se hned vpravo do okrajového lesa. Dále klesáme příjemnou cestou lesem (stále po žluté značce).
Po asi kilometru chůze se napojíme na širší cestu a ihned poté nacházíme 3. zastávku.

Na křižovatce za ní odbočujeme po žluté vlevo vzhůru, a téměř vzápětí vpravo na lesní pěšinu (stále po žluté). Ta dále opět klesá nad vozovou cestou na pravé straně pod námi, až sestoupí na okraj Roztok, kde se opět napojí na hlavní cestu. Zde je 4. zastávka.

Sejdeme zbytek asfaltky a společně se žlutou značkou zahneme ostře vlevo, okrajovou ulicí Roztok. Na konci zdi po asi 150 metrech odbočujeme doprava a přejdeme po lávce Únětický potok. Za ním opustíme žlutou značku a odbočujeme VLEVO po modré značce.
Jdeme rozbahněnou pěšinou nedaleko břehu potoka podél zadních zdí zahrad, poté krátce vozovou cestou a posléze opět úzkou stoupající velmi rozbahněnou pěšinou. Po absolvování tohoto úseku vyjdeme na asfaltové prostranství u rybníčku, restaurace Koliba a bývalé restaurace Maxmiliánka. Zde se nachází 5. zastávka.

Dál pokračujeme vlevo, širší, zpočátku asfaltovou, později rozbahněnou vozovou cestou, stále po modré značce. Přejdeme most a jdeme po druhém břehu potoka. Zakrátko se vrátíme na původní břeh. Krátce poté zatáčí hlavní cesta vlevo podél potoka, my jdeme po modré rovně krátce vzhůru a po asi 200 metrech dojdeme ke Spálenému mlýnu. Asi 50 metrů za ním nacházíme6. zastávku.

Jdeme dál po modré, po levé straně máme potok, po pravé skalní útesy starých lomů. V tomto úseku potkáme 7. zastávku.

Údolí se dál postupně rozšiřuje a les na opačné straně potoka, i samotný potok, ustupuje do dáli a přimyká se k druhé straně údolí. V místě, kde nalevo mezi stromy spatříme skupinu budov, se nachází 8. zastávka.

Za ní pokračujeme stále touž cestou až k rozcestníku pod Holým vrchem, kde je9. zastávka.

Za ní jdeme ještě cca 80 metrů rovně, k odbočce pěšiny stoupající vpravo vzhůru do svahu k tzv. Alšově vyhlídce na Holém vrchu. U této odbočky se nachází 10. zastávka.

Odtud (případně po absolvování výstupu k vyhlídce a návratu sem) se vrátíme k rozcestí pod Holým vrchem, opustíme zde modrou značku a odbočujeme vpravo po žluté. Ta vede zpočátku společně se zelenou, ale po asi 50 metrech se oddělují a žlutá zatáčí vlevo. Vede nás zpočátku po rovině, posléze začne výrazně stoupat svahem. Po asi 700 metrech vystoupáme na okraj městské zástavby. Zde zatáčíme asfaltkou vpravo vzhůru. Na nejbližší křižovatce nacházíme 11. zastávku.

Od ní jdeme dál v původním směru až do středu Starého Suchdola, kde nacházíme poslední 12. zastávku a kde stezka končí.

Odtud můžeme pokračovat asi 1 km po žluté až na otočku autobusu MHD, kterým se dostaneme na konečnou stanici metra A Dejvická.

http://www.stezky.info/naucnestezky/ns-roztocky-tiche.htm

 

8 km
Snadná

Body zájmu