NS Levý Hradec, Roztoky

Naučná stezka Levého Hradce

Délka trasy:
1 Km

Druh:
Naučná stezka

Popis trasy:
Naučná stezka je dlouhá 800 metrů a má osm zastavení. Stezka začíná na tabuli vedle dřevěné autobusové zastávky blízko průvodcovské služby.

V levé části nalezneme úvodní panel s plánkem hradiště a rozmístěním zastávek. Od zastávky pokračuje vlevo kolem průvodcovské služby až ke prudkému kopci, odbočuje mírně vpravo po pěšině a po pár desítkách metrů je první zastavení. Pokračuje dále přes skalku az k výhledu na Vltavu, tam je druhé zastavení.

Po pár dalších metrech se stáčí vpravo a následuje třetí zastavení. Pokračuje po zelené turistické trase a vrací se kolem zahrad na silnici, kde je čtvrté zastavení. Dále jde po silnici a před pomníkem zahýbá vlevo k pátému zastavení. Na opačné straně objezdu je osm velkých panelů, které popisují historii a archeologický průzkum. Dále pokračuje kolem pravé strany kostela a míjí sloupky šestého a sedmého zastavení. Pokračuje podél hřbitovní zdi az ke svahu kde je poslední osmé zastavení.

Zajímavosti na trase:
Kostel sv. Klementa Roztoky Levý Hradec
http://turistavmobilu.cz/bod-zajmu/9198/#tablet
Levý Hradec Roztoky
http://turistavmobilu.cz/bod-zajmu/9200/#tablet

Seznam zastávek
nejsou pojmenované, následující seznam pouze shrnuje jejich hlavní náplň
úvodní – Levý Hradec, národní kulturní památka
1.    opevnění předhradí Levého Hradce
2.    několikaprostorový objekt kůlové konstrukce
3.    vrch Řivnáč, řivnáčská kultura
4.    rokle Ve Vikouši
5.    val opevnění
6.    osídlení akropole hradiště
7.    další objekty nalezené při rekonstrukci inženýrských sítí
8.    výspa akropole hradiště nad Vltavou

http://www.roztoky.cz/

1 km
Snadná

Body zájmu