Mydlovarský luh

Název:
Mydlovarský luh

Délka trasy:
3km

Druh:
Naučná trasa

Průběh trasy:
Naučná stezka vede podél řeky Labe po jižním okraji přírodní rezervace Mydlovarský luh, rozkládající se mezi obcemi Ostrá a Kostomlaty nad Labem. Důvodem ochrany je jeden z posledních komplexů lužního lesa v Polabí. Stezka seznamuje s faunou, flórou a přírodními poměry chráněného území, významem lužních lesů a také s historií hrádku Mydlovaru, k jehož pozůstatkům vede odbočka z trasy.
Trasa naučné stezky je nenáročná, vede výhradně po rovině podél Labe úzkou pěšinou vyšlapanou v trávě, která se později změní ve vozovou cestu. Pro kočárek není příliš vhodná, nicméně projeli jsme ji. Při návštěvě je třeba počítat s tím, že naučná stezka začíná a končí dál od zastávek hromadné dopravy – k délce stezky je tedy nutno ještě připočíst několik kilometrů cesty do civilizace (z Ostré k výchozímu místu plus od konečného místa do Kostomlat). Trasa není nijak značena, ale orientace není složitá. Na každém panelu je ortofotomapa s vyznačením zastávek stezky.

Autor fotografie: Prasopestilence – Vlastní dílo, CC BY-SA 3.0, https://commons.wikimedia.org/w/index.php?curid=17105278