Ze Semil až na Moravu Semily

Ze Semil až na Moravu
Typ trasy: bezbariérová
Časová náročnost: 3 h
Délka trasy: 9 km
 
Turistické informační centrum – Palackého sady – Bítouchov – Restaurace U Kynčlů Bítouchov – Morava – Kapitál – Masarykova vyhlídka  - Sejkorská kaplička – Cimbál – „Křemílek“ – Kaplička U čtrnácti pomocníků a památné lípy – Semily
 
Popis trasy:
Trasa začíná u Turistického Informačního centra, kde přejdeme silnici k sousoší Antala Staška a Ivana Olbrachta a po žluté značce ve tvaru šlápoty pokračuje podél Palackého sadů. Po dvou kilometrech stezka dorazí do místní části zvané Bítouchov. Geologická stavba je tvořena různorodými horninami odlišného stáří a zajímavou tektonikou. Na to navazuje členitá morfologie terénu výrazně modelovaná sopečnou činností, aktivitou vodních toků i sesuvnými územími. Bítouchovská žula, která kromě usazenin semilského souvrství tvoří podloží obce, představuje jediné těleso hlubinných vyvřelin a patří k nejstarším horninám v okolí Semil. Žulu v těchto místech doprovázejí zelené břidlice, které mají šedozelenou barvu. Semilsko leží v podhůří Krkonoš a nabízí krajinu mnoha tváří. Příroda je domovem i mnoha vzácných druhů rostlin a živočichů. Hodnota území spočívá také v pozoruhodných technických dílech minulosti.  Příroda Semilska je doplněna roubenkami, zvoničkami, křížky a dalšími drobnými památkami lidové architektury. První zmínka o Bítouchově pochází z roku 1461. Obec patřila do roku 1547 k rohozeckému panství, později k Semilům. V polovině 17. století zabrala vrchnost grunty bítouchovských poddaných a zřídila zde poplužní dvůr, kde se chovalo 50 kusů krav a 50 jalovic. Příčinou růstu obyvatel koncem 19. století byl rozmach textilního průmyslu. Trasa pokračuje dále po silnici a stoupá přes Moravu na Janeček a následně nás cesta dovede přes Kapitál až k Masarykově vyhlídce. Semily byly pro T. G. Masaryka známým místem. Od vyhlídky trasa pokračuje a po 100 metrech dojde k Sejkorské kapličce. Z Cimbálu vede kolem bývalé restaurace „U Křemílka“, kde ze silnice odbočuje vpravo na kamenitou cestu a po 1 km na konci cesty přechází silnici ke kapličce U Čtrnácti pomocníků. Z hlavní silnice odbočuje vlevo, kde po pravé straně míjí budovu policie. Trasa klesá kolem Gymnázia Ivana Olbrachta parkem přes silnici zpět do centra města.


Možnosti občerstvení na trase:

Restaurace U Kynčlů, Bítouchov
Tel.: 602 332 122
Otevřeno celoročně, pondělí a úterý zavřeno


Zajímavosti na trase:

MUZEUM A POJIZERSKÁ GALERIE sídlí v patrovém barokním domě z roku 1760, kde bývala hospoda U české koruny. Dům slouží muzejním účelům od roku 1960. V patře v podkroví jsou umístěny stálé expozice, přízemí je využíváno pro výstavy, kulturní akce a slouží jako Turistické informační centrum.

SEMILSKÉ SOUVRSTVÍ, které dosahuje mocnosti až 500 metrů, je nejmladším souvrstvím karbonu. Souvrství je převážně tvořeno červenohnědými pískovci a slepenci, které vznikaly před 354 až 298 milióny lety.

BÍTOUCHOVSKÁ ZVONIČKA s bání krytou šindelem z roku 1812 stojí v Bítouchově ve stráni nad silnicí. Byla rekonstruována v roce 1996. Stráň pod zvoničkou při silnici je postižena četnými sesuvy.

MASARYKOVA VYHLÍDKA tvoří nejvyšší bod Bítouchova (497 m n. m.). V roce 1925 ji upravil Klub českých turistů v Semilech na počest prezidentovy návštěvy v roce 1922. Vyhlídka byla vyzdobena čedičovými sloupy z Podmoklic, pamětní deskou a vybavena lavičkami v roce 1925.

KAPLIČKA U ČTRNÁCTI POMOCNÍKŮ je zasvěcená Achatiusovi, Barboře, Blažejovi, Cyriakovi, Divišovi, Erasmovi, Eustachovi, Jiljímu, Jiřímu, Kateřině Alexandrijské, Kryštofovi, Markétě, Pantaleonovi a Vítovi, vyobrazených na stěnách. U kapličky jsou čtyři památné lípy, staré cca 150 let.

SEJKORSKÁ KAPLIČKA stojící nedaleko Masarykovy vyhlídky pochází z roku 1693. Ve starých mapách bylo toto místo označováno Na sejkoří (sejk znamená cíp).
 
10 km
Střední

Body zájmu