CYKLOSTEZKA JÁRY CIMRMANA

CYKLOSTEZKA JÁRY CIMRMANA aneb na kole okolo Liptákova:
Český génius Jára Cimrman, dramatik, vynálezce, světoběžník, jehož stopu se mnozí snaží marně zachytit, je nerozlučně spojen s tímto krajem, což dosvědčují některé divadelní hry, objevené v lesovně pod Mariánskou horou vědeckým kolektivem v čele s doktorem Svěrákem a profesorem Smoljakem. Podařilo se zmapovat několik zastávek při jeho putování. Jednoho dne přijíždí vlakem z Pojizeří a v Navarově vystupuje z vlaku,.. po nějakém čase se jeho kroky ztrácejí na hranici do Slezka…

Délka trasy:
36 km

Druh:
Cyklo - trek, horská kola

Zastavení:
1) 1. most JC / JC - Stavitel
JC zde vystoupil z vlaku. V Navarově se prvně pokouší postavit most, dochovány jsou dnes jen staré pilíře. Most s sebou nese příběh o dvou obcích, stavba mostu se prý ale pro rozhádanost lidí nakonec neuskutečnila…

2) Místo vize / JC – Vizionář
Lesní stezkou od Navarova přichází na kopec nad obcí zvanou Olešnice, k místu u božích muk. JC se zastavuje a sleduje krajinu, údolí a podzimní orbu. Říká lidem, ať se nelopotí s brambory. Vždyť mohou zbohatnout na zlatu, kterého je podél olší v potoce velké množství… Olešničtí zlatokopové se pak se svými výlovky chlubili ve zdejších několika hostincích…a obec dále nazývaná je Zlatou Olešnicí.
 
3) Hospoda U Labutě / JC- Svědek
Při jedné návštěvě Hospody U labutě zažil rvačku, po hospodě pobíhá cikán s kudlou v zádech. Tuto historku později zhodnotil v divadelní hře Vizionář. Ta, spolu s hrou Posel světla, byla objevena v lesovně pod Mariánskou horou vědeckým kolektivem v čele s doktorem Svěrákem a profesorem Smoljakem…
 
4) JC pedagog a sportovec / JC Pedagog + sportovec
JC pobýval také na Českém Šumburku, zajímala ho zde česká menšina v jazykově převážně německém Tanvaldu. Působil v jednotřídce a děti i dospělé vedl ke sportu. Vyhlášené zde byly jeho běžecké závody v zimníku, s batohem či kufrem…

5) Pomyslná hranice Liptákova /JC – Objevitel
Sladká díra, místo, které mu učarovalo a navždy se vrylo do jeho paměti a srdce. Je to místo prvního setkání s Marijánkou, jeho láskou, údajně prý paní nadlesní Šmorancovou.

6) Marijánky touha /JC – Rádce
Neustálá touha po Marijánce, která bydlela na kopci ho přivedla k dalšímu nápadu… Do kopce je lépe po schodech, aneb Jdeš po rovině a jdeš vlastně do kopce. Občané Desné chtěli původně lanovku, kterou jim rozmluvil…

7) Zlá předtucha / JC – Prorok
Z tohoto místa sledoval průběh stavby přehrady. Hned od začátku mu bylo zřejmé, že hráz dlouho nevydrží. Jeho slovům v čilém stavebním ruchu nikdo nevěnoval pozornost. Jak se později ukázalo, místním se tato netečnost vymstila. Bohužel velká voda vzala s sebou i Marijánku, která obci zrovna zařizovala nákup zimních bot pro svého synka…

8) Pohled do Slezka / JC – Světoběžník
Uchvácen pohledem do šíroširého kraje, nemaje již žádných závazků a v Čechách stání, zvažuje další kroky a rozhoduje se k cestě přes kopce dál a dál, do dalších nepoznaných zemí.

9) Poslední stopa Járy Cimrmana / JC – Na rozhraní
Tak jak se v kraji na mostě objevil, tak po jiném mostě kraj opustil… a začal hledat koleje, aby mohl nasednout na nejbližší vlak…

https://www.tanvald.cz/volnycas/cyklostezky/cyklostezkajarycimrmanaanebnakoleokololiptakova.html

36 km
Obtížná

Body zájmu