Mojžíšův pramen - Císařský kámen

Naučná stezka Mojžíšův pramen - Císařský kámen byla otevřena v listopadu 2010. Trasa vede z liberecké městské části Vratislavice, od Mojžíšova pramene k Císařskému kameni a je dlouhá 5 kilometrů.
Délka trasy: uvádí 5 km, ale v náš zakreslovací program určil skoro 7km.
Popis trasy: Stezka začíná u restaurace Mojžíšův pramen a vede převážně lesem se smrkovými a borovými porosty. Napojuje se zde na žlutou a posléze i zelenou turistickou značku vedoucí ke zrenovované rozhledně na Císařském kameni. Dále pokračuje kolem retenční nádrže Pod Císařským kamenem ukryté mezi korunami stromů, která během letních měsíců láká k osvěžující koupeli, a okruhem se vrací zpět. Na území Sedmidomků trasa volně navazuje na starší naučnou stezku Vesecké údolí.
Na nové stezce je umístěno šest panelů s informacemi o přírodě. Návštěvník tak má možnost dozvědět se zajímavosti o životě a významu lesa i jeho obyvatelích a tím, že si zkusí zodpovědět několik otázek, vyzkouší si svůj postřeh i znalosti o přírodě.
Naučná stezka se nachází 6 kilometrů od Liberce a pro návštěvníky je nejdostupnější po žluté turistické trase z obce Vratislavice nad Nisou (1,5km) nebo po zelené turistické trase z obce Jeřmanice (3km).

http://www.liberecky-kraj.cz/dr-cs/9264-naucna-stezka-mojzisuv-pramen-cisarsky-kamen.html

7 km
Snadná

Body zájmu