NA ROZHLEDNU NISANKU A K PRAMENI NISY

Jablonecké Paseky (MHD) – Kynast (1,5 km) – Feixův kříž – Nisanka (3 km) – U Třech lip – pramen Nisy – Smržovka, náměstí TGM (6 km).

Vycházku můžeme začít v Jabloneckých Pasekách buď na Paseckém náměstí, nebo u vlakové zastávky. Doprovázet nás bude zelené značení.
U zastávky přejdeme železniční trať a okolo domova důchodců stoupáme na Kynast. Dříve se zde nacházely vodoléčebné lázně, které založil v roce 1893 Adolf Tischer. Díky tomu mohla obec od roku 1894 používat oficiální název Bad Schlag (Lázně Paseky). K sanatoriu patřil i park s několika žulovými památníky. Ty zde dosud stojí, bohužel se již nedá určit, komu byly věnovány.

Název Kynast byl v minulosti používán pro horský hřbítek táhnoucí se od Pasek ke Smržovce. Později byl přenesen i na restauraci, která zde byla postavena na počátku 20. století a stojí tady dodnes (mimo provoz). V těchto místech vyjdeme z lesa a na další cestě se nám postupně otevírají rozhledy do dalekého okolí.

Zanedlouho dojdeme na křižovatku cest, kde stojí obnovený Feixův kříž. Postavili ho zde bratři Feixové v roce 1829 na památku jejich zesnulého otce (1824). V roce 2011 proběhla celková oprava této kulturní památky; zasloužila se o ni obec Nová Ves n. N. a Novoveský okrašlovací spolek.
Pohodlnou hřebenovou cestou pokračujeme k rozhledně Nisanka. V nadmořské výšce 676 m stojí od roku 2006 telekomunikační stožár, který se podařilo díky nápaditému projektu (arch. Ivan Vorel) vhodně spojit s vyhlídkovou věží. O rok později byla vyhlídka otevřena pro veřejnost. Věž rozhledny je vysoká 35 m a její ochoz se nachází ve výšce 24 m, tedy rovných 700 metrů nad mořem. Další podrobnosti se lze dovědět na www.rozhledna-nisanka.cz.

Zelené značky nyní klesnou k silnici, na kterou přijdeme U Třech lip (boží muka). Tady doporučujeme krátké odbočení doprava, k prameni Nisy. Prameniště bylo zvelebeno již v roce 1930, později však bylo místo zanedbáno. O důstojné obnovení se i tomto případě postarala obec Nová Ves s místním okrašlovacím spolkem. V roce 2010 proběhly zatím poslední velké úpravy, obnovena byla i zcizená pamětní deska.
Od pramene můžeme jít po místním značení Smržovského vyhlídkového okruhu. Přivede nás nejprve k Parkhotelu, odkud pokračuje městským parkem a kolem Hartwigova pramene, který nese jméno místního lékaře H. Weisskopfa. Postupně sestoupíme na Lidické náměstí, kde na kašně stojí od roku 2001 socha Venuše. Na náměstí T. G. Masaryka je to odtud kousek, jen o něco dále najdeme nádraží ČD.

Autor textu i fotografie : Otokar Simm
http://www.jablonec.com/cs/turisticke-informacni-centrum/turistika/tipy-na-vylety/na-rozhlednu-nisanku-a-k-prameni-nisy.html

6 km
Snadná

Body zájmu