Stezka Scheybalových

Pro turisty byla otevřena první část naučné stezky Jany a Josefa Scheybalových. Stezka ve své konečné podobě propojí region Českého ráje a Jizerských hor a umožňí návštěvníkům objevovat nová a zajímavá, ale dosud turisticky neobjevená místa. V červnu 2011 byla zpřístupněna první část této stezky, která vytváří uzavřený okruh jižně od Jablonce nad Nisou. Druhá část stezky bude otevřena na jaře 2013.

Pokud rádi poznáváte historické i přírodní krásy, ať už jako pěší turista nebo cyklista, přijměte pozvání na výlet po stopách manželů Scheybalových, významných místních národopisců. Naučná stezka, která je určena všem věkovým kategoriím, vás provede po místech, kam manželé podnikali časté výlety a prováděli dokumentaci historických památek a krajiny. Stávající okruh stezky tvoří 17 zastavení. Ty jsou situovány v místech, kde se nachází drobná památka, přírodní zajímavost či jiná pamětihodnost. Minulost i současnost každého místa vám přiblíží populárně naučný text umístěný na panelu. Na něm se zpravidla nachází kresba J. V. Scheybala nebo ukázka z vybraných vlastivědných textů Jany Scheybalové. Na každém panelu je také zobrazena schématická mapa stezky s vyznačením příslušného stanoviště.
Prvním ze zastavení této naučné stezky je  dům manželů Jany a Josefa V. Scheybalových, objekt bývalé fary v Kostelní ulici. Součástí tohoto domu, v kterém manželé strávili velkou část života, je památník, kde se můžete seznámit s oběma osobnostmi i jejich dílem. Stezka dále pokračuje přes zastavení na Dobré Vodě, Rychnov u Jablonce n. N. a vesnici Pelíkovice k rozhledně na vrchu Kopanina. Po dvanácti a půl kilometrech končí v obci Pulečný, odkud se lze vrátit do Jablonce autobusem městské hromadné dopravy.

http://www.liberecky-kraj.cz/dr-cs/9890-naucna-stezka-jany-a-josefa-v-scheybalovych.html

30 km
Střední

Body zájmu