Martinská stěna a Kateřinky

6 km
Snadná

Body zájmu