Vycházka osmnáctá

Ondřejská ulice
ulící vzhůru okolo kostelíka sv. Ondřeje, dále přes ulici Na Vyhlídce serpentinami na Gogolovu stezku přes vrch Tři kříže, stále po Gogolově stezce mírným stoupáním na lesní silnici (Gogolova cesta), zde vpravo ke Goethově vyhlídce a zpět po Gogolově cestě k zastávce autobusu č. 8 - Hůrky.

Vrch Tři kříže
tři velké kříže jsou podobenstvím biblické Golgoty, byly postaveny kolem roku 1640 jako výraz vítězné rekatolizace města a kraje, který byl předchozích 100 let oddán víře luteránské. Vrch je opředen četnými strašidelnými pověstmi o bludičkách a vraždě tří bratří. U Tří křížů stávala restaurace a zvláštní altán Camera abscura, v jehož ztemnělém prostoru se na stěnu promítaly světelné obrazy krajiny. Vrch byl v 19. století jedním z nejnavštěvovanějších míst v okolí. Altán Camera abscura byl koncem roku 1997 opět vystavěn. pokud se zajímáte o astrologii doporučujeme vám navštívit v městské části Hůrky karlovarskou hvězdárnu.

délka 4. 750 m
výstup 220 m
sestup 65 m
doba 75 min
energetický výdej při rychlosti
chůze4 - 5 km/hod.
hmotnost osoby 70 kg - 1482 kJ, hmotnost osoby 80 kg - 1696 kJ

4,8 km
Snadná

Body zájmu