Uherskohradištská

Převážně rovinatá trasa je ideální pro celodenní rodinný výlet. Vede převážně jen mírně zvlněnou pahorkatinou, po klidných silnicích a cyklostezkách. Na své si přijdou milovníci vína, lidové architektury i historických a přírodních památek.

Moravský Písek - Hluk

Na začátek Uherskohradišťské vinařské stezky, jejíž pouť začíná v Hrubém háji u Moravského Písku, vás přivede ze Bzence páteřní Moravská vinná stezka. Branou Uherskohradišťska je Uherský Ostroh, město s památkovou zónou, ve 14. století vystavěné na místě pravěkého a později slovanského sídliště. Přesné značení a dokonalé cyklostezky ve městě směřují k rozcestníku vinařských stezek. Na více než stokilometrovou trasu se zde vydává Strážnická vinařská stezka, cesta Uherskohradišťské pokračuje směrem na Ostrožskou Novou Ves. V blízkosti obce se nachází největší vodní plocha v regionu. Rozsáhlá jezera nazývaná „Slováckým mořem“ nabízí výborné podmínky pro rekreaci a rybaření. Chloubou obce jsou lázně, které využívají sirných pramenů k léčbě nemocí pohybového ústrojí. Minout byste neměli anivinotéku U sv. Vavřinca na novoveské návsi ruku nad kvalitou zdejších vín drží patron moravských vinařů a výběr z 1500 vzorků vín z celého světa doplňují speciality k vínu.

Před obecním úřadem odbočuje stezka po silnici do Ostrožské Lhoty. Ves poprvé připomínanou roku 1371 jako Velká Lhota zdobí kostel sv. Jakuba Staršího z roku 1908. Cyklostezka do Hluku kopíruje tok potoka Okluky, do osady samotné vstupuje na okraji vinařské trati Husí hora.

Hluk - Vlčnov

Město Hluk, východní výspa Slováckého Dolňácka, leží v oblasti starého osídlení z doby předslovanské. Od konce 13. století byla osada samostatným feudálním statkem. Původně gotickou tvrz ze 14. století renesančně přestavěli pánové z Kunovic, za jejichž panování byla ves v 16. století povýšena na městečko. Díky zdravému patriotismu místních lidí se ve městě zachovala řada lidových staveb. Značená trasa stezky z Hluku do Dolního Němčí vede po silnici, doporučujeme však pro úsek využít nové cyklostezky, ke které odbočíte kolem Šárovcovy tvrze. Dolní Němčí trpělo v minulosti častými nájezdy nepřátel, za tatarských vpádů byl vypálen i hrad Lucko na vrchu Stará hora, podle něhož se ve středověku nazýval celý kraj. Obcí prochází stezka kolem potoka a krátkým úsekem po místní komunikaci. Za obcí odbočí doleva a táhle stoupá do Vlčnova.

Vlčnov - Uherské Hradiště

Třítisícové městečko, známé především jako místo národopisných slavností s Jízdou králů, je malebným skanzenem venkovského života na Dolňácku, místně zvaném též Záhoří. Stezku procházející osadou lemují ukázky lidové architektury – barevná průčelí okapově orientovaných domů se sýpkami v podstřeší, tradiční hospodářské stavby v podobě stodol a seníků, kapličky, kříže a Boží muka připomínající smutné či podivuhodné události. V rolnickém domě s doškovou střechou z 19. století je umístěna stálá expozice hospodářství Muzea Jana Ámose Komenského v Uherském Brodě. Po překročení silnice stoupá stezka obcí pod Myšince, kopec, na jehož úpatí se bělají ladná průčelí vlčnovských búd. Přízemní lisovny bez sklepů jsou vinařskými stavbami vyskytujícími se pouze na Uherskobrodsku, rozsáhlý soubor ve Vlčnově-Kojinách podléhá režimu památkové ochrany. Stavebně jedinečný je menší soubor roztroušený podél silnice do Veletin. Bohužel poté, co vinice a sklepy nahradily ovocné sady, jsou stavby užívány a udržovány jen ojediněle a chátrají. Z Veletin stezka směřuje po silnici přes Podolí, Vésky a Sady do Uherského Hradiště-Mařatic, kde na vás čeká jedna z nejkrásnějších sklepních lokalit na Moravě.

Uherské Hradiště - Polešovice

Královské město založené Přemyslem Otakarem II. jako pevnost proti Uhrům, neslo původní název Nový Velehrad. Středověký půdorys náměstí doplňují částečně zachovalé hradby, ve středu města je jeden renesanční dům a několik barokních staveb. Významnou památkou je jezuitský klášter s farním kostelem sv. Františka Xaverského, od 14. století sídlila ve městě početná židovská komunita. Z města vás stezka vyvedepo břehu Moravy a Kunovským lesem k řece Olšavě. Značka u lávky přes vodu určuje směr trasy vinařské stezky do Kostelan, návěstí před bývalou rybářskou osadou však nabízí dvojí volbu. Odbočíte-li doleva a vydáte se cestou lesem kolem přírodní památky Kostelanská tůň a štěrkových jezer, můžete zakončit výlet koupánímnebo ochutnávkou ve vinotéce U svatého Vavřinca. Přímý směr vede k železnému mostu přes Moravu, který je chráněnou technickou památkou.

V Kostelanech - snad aby si cyklisté dost užili tiché a upravené vesnice a kostelanští hostů - stezka, dříve než se vydá na půvabný úsek kolem toku Moravy, několikrát zatáčí. Uličkami Nedakonic, kde v letech 1420-1421 stával významný husitský tábor, prokličkuje k silnici a podjezdem železničního viaduktu směřuje do Polešovic, poslední obci na trase Uherskohradišťské vinařské stezky. Cesta podél vinic, které jsou domovem odrůdyMuškát moravský, vás přivede k Šlechtitelské stanici vinařské, kde můžete voňavý mok ochutnat.
http://www.stezky.cz/Moravske-vinarske-stezky/Uherskohradistska-vinarska-stezka.aspx

68 km
Obtížná

Body zájmu