Cyklopark Podhůra - Chrudim

Cyklopark Podhůra

představuje nové pojetí cyklistických zážitků v těsné blízkosti města.

Stezky Cykloparku Podhůra jsou určeny pro horská kola a jsou vybudované podle speciální metodiky, která poskytuje maximální zážitek z jízdy a zajišťuje co nejvyšší bezpečnost a šetrný přístup k přírodě.

„Singltrek“ – 1,7 km dlouhý jednosměrný okruh pro mírně pokročilé jezdce, který vede lesním terénem,  proplétá se mezi stromy a využívá přírodních překážek a terénních nerovností. Vznikl inspirací nejznámějšího bajkového centra Singltreku pod Smrkem v Jizerských horách.

„Pumtrek“ – dráha tvořená sledem umělých terénních vln a zatáček, na které se jezdí bez šlapání pouze s využitím vlastní kinetické energie (tzv. „pumpování“, pohyb nahoru a dolů). Zároveň slouží pro nácvik rovnováhy a dovedností na jízdních kolech.

"P-line" – krátký okruh s náročnějšími terénními prvky,  využívá k dynamické jízdě přirozených nerovností zaniklého lomu. 

Pro zpříjemnění Vašeho pobytu Vás žádáme o dodržování několika základních principů a pravidel pobytu. Svým vstupem do Cykloparku Podhůra stvrzujete, že s těmito pravidly souhlasíte.

Provozní řád Cykloparku Podhůra

1) Jízda na kole po stezkách v lesním prostředí obnáší určitou míru vnitřního rizika a je na vlastní nebezpečí. Přírodní prostředí a klimatické podmínky jsou ze své podstaty proměnlivé. Na stezkách se mohou objevit nečekané překážky. Počasí se může rychle změnit. Nepřeceňujte své schopnosti a síly. Buďte pozorní, opatrní a ohleduplní.

2) Jízda na kole po stezkách v lesním prostředí podléhá lesnímu zákonu. Zákon č.289/1995 Sb., o lesích uvádí, že každý má právo vstupovat do lesa na vlastní nebezpečí a přitom je povinen les nepoškozovat, nenarušovat lesní prostředí a dbát pokynů provozovatele a jeho zaměstnanců. Na kole je zakázáno jezdit mimo cesty a vyznačené trasy.

3) Cyklista mladší 18 let je povinen podle zákona č. 361/2000 Sb., o provozu na pozemních komunikacích, za jízdy použít ochrannou přilbu schváleného typu a mít ji nasazenou a řádně připevněnou na hlavě. Také cyklistovi staršímu 18 let doporučujeme na našich stezkách použít ochrannou přilbu. Dítě mladší 10 let smí jet po stezce jen pod dohledem osoby starší 15 let.

Pravidla pohybu po stezkách:

- Jezděte pouze vyznačeným směrem.

- Předjíždění oznamte jezdci před Vámi signálem „Stopa“.

- Rychlejšímu jezdci uhněte na horní hranu stezky (ke svahu).

- Zastavujte tak, abyste ostatním lidem nepřekáželi.

- Dbejte opatrnosti při křížení lesních cest a hipostezek.

- Vždy respektujte případné vyznačené uzávěry stezky a zákazy vstupu.

- Přizpůsobte jízdu Vašim schopnostem.

- Stezku nepoužívejte, pokud je povrch terénu kluzký nebo namrzlý. Kaluže projíždějte.

- Cyklista po stezce nesmí jet bez držení řídítek.

- K jízdnímu kolu nesmí být připojeny přívěsné vozíky, jelikož šířka stezky neumožňuje bezpečný průjezd.

- Pokud vidíte, že se stala nehoda, snažte se pomoci.

- Buďte ohleduplní k ostatním lidem i k přírodě.

2 km
Snadná

Body zájmu