In-line okruh Hejčínské louky

In-line okruh Hejčínské louky

In-line okruh Hejčínské louky byl otevřen koncem srpna 2011. Bruslařům jsou k dispozici 2 parkoviště - první je zřízeno ze strany od Černovíra a druhé u Mlýnského potoka. V půlce okruhu mají bruslaři možnost využít odpočívadla. Podél celého okruhu jsou vysázeny stromy a keře.

https://www.inline-olomouc.cz/inline-stezky

2,9 km
Snadná

Body zájmu