Procházka po hradeckých věžích a věžičkách

Procházka po hradeckých věžích a věžičkách

Věže a věžičky představují výrazné dominanty města i jednotlivých objektů. Věže, které nepatřily církvi a jednotlivým kostelům, byly většinou v majetku obce. V minulosti sloužily k různým účelům. Zapátrejte v jejich historii, některé z nich Vás odmění neopakovatelným pohledem na krásy města z ptačí perspektivy.

1. Budova hlavního nádraží – Riegrovo nám.

Výstavba nové výpravní budovy žst. Hradec Králové hl. n. byla zahájena roku 1929. Autorem návrhu nádražní budovy je Ing. arch. Václav Rejchl. Hlavnímu průčelí nádražní budovy dominuje předsazená hranolovitá věž s hodinami. Na úrovni 4. patra je místnost s vodovodními armaturami a strojovna výtahu. Věž je ve vyšších podlažích řešena jako věžový vodojem s rezervoáry na pitnou a užitkovou vodu.

2. Kostel Božského srdce Páně – nám. 28. října

Stavba z let 1928-1932 byla postavena podle návrhu architekta Bohumila Slámy na památku padlých vojáků královéhradecké diecéze v první světové válce. Reprezentuje funkcionalistický sloh, resp. jeho odnož konstruktivismus. Hranolová monumentální věž je ukončena šestimetrovým železobetonovým křížem. Ve zvonovém patře se nacházejí dva zvony.

3. Ambrožův sbor a kostel Církve československé husitské –Ambrožova ul.

Soubor budov pro Církev československou husitskou, tzv. Ambrožův sbor, byl postaven v roce 1926 - 1929 podle návrhu architekta Josefa Gočára na trojúhelníkové parcele. Skládá se z kostela s věží, kolumbária, fary a diecézní budovy. Dominujícím prvkem celého areálu je 30 m vysoká hranolová věž, která stojí odděleně od vlastního sboru, ale je s ním ve výši 1. patra spojena krytým můstkem, kterým se vstupuje k varhanám. Věž slouží jako zvonice. www.ccshhk.cz

4. Muzeum východních Čech (kupole) – Eliščino nábřeží

Monumentální budova muzea byla realizována podle plánů arch. Jana Kotěry v letech 1908-1912. Železná konstrukce kupole má tvar odstupňovaného komolého kužele, nahoře zasklený kruhový strop. Dekorativní doplňky na kupoli jsou dílem hradeckých klempířských mistrů Antonína Fišera a Antonína Faita, kteří provedli i běžné klempířské práce. V letech 2018 - 2019 prochází budova celkovou rekonstrukcí.

5. Labská vodní elektrárna Hučák – Křižíkova ul.

Malá vodní elektrárna Hučák byla postavena v letech 1909-1912 v secesním stylu. Na stavbě elektrárny se podíleli Jan Kotěra a Josef Gočár, hlavním architektem se stal František Sander. Příčné kratší křídlo s dominantní věží přiléhá k segmentovému jezu. Věž ukrývá tajemný hodinový stroj a zvon. Štít věže s mansardovou střechou má pod hodinovým ciferníkem v omítce provedený plastický znak města.

6. Vodní věž Kozinka – Pivovarské nám.

Původně tzv. Petrova nebo vodní věž se po požáru roku 1431, kdy vyhořela, nazývala po nové úpravě vodní věž Kozinka. Od konce 15. stol. se do ní přečerpávala voda z Labe a pak se dřevěným a později také litinovým potrubím rozváděla dál k pumpičkám. Voda nebyla filtrována a nijak upravována, byla kalná, potrubí se muselo často čistit, v zimě se pod rezervoárem ve věži topilo. Dnes je vodní věž Kozinka součástí budov Regiocentra Nový pivovar. www.kr-kralovehradecky.cz

7. Katedrála sv. Ducha – Velké náměstí

Majestátní gotická cihlová stavba katedrálního kostela sv. Ducha byla založena roku 1307 královnou Eliškou Rejčkou. Požár v roce 1484 poškodil hlavně věže, které pak byly o patro zvýšeny a dostaly nové zvony. Jehlancový tvar střechy získaly věže až roku 1901. Nejstarší ze čtyř zvonů, Leopold (Dominik) je z roku 1485. Založením biskupství v roce 1664 byl kostel povýšen na katedrálu. V roce 2007 byly instalovány do královské předsíně busty českých královen Elišky Rejčky a Elišky Pomořanské.

8. Bílá věž – Velké náměstí, Franušova ulice

Renesanční Bílá věž je nejvyšší dominantou města, z jejího ochozu se otvírá jedinečný pohled nejen na Hradec Králové, ale i na vzdálené Krkonoše a Orlické hory. Stavba byla zahájena z milodarů měšťanů roku 1574 a do dnešní podoby byla dokončena až roku 1729. Název získala díky zářící barvě hořického pískovce, který byl k její stavbě použit. Ve svých útrobách ukrývá třetí největší zvon České republiky Augustin, původní hodinový stroj Josefa Božka, unikátní skleněný model věže a moderní audiovizuální technologii.

9. Radnice čp. 1 – Velké náměstí

První zmínka o radnici je z roku 1418. Dřevěná věžička s hodinami byla vystavěna roku 1696 a nahrazena dvěma novými věžemi s hodinami, které byly uvedeny do chodu roku 1790. Po pozdně klasicistní přestavbě (1851 - 1852), kterou prováděl stavitel Fr. Dobrkovský podle plánů architekta K. Wittmanna, byly v budově zřízeny úřadovny zemského soudu, okresního zastupitelství a hejtmanství.

10. Kostel Nanebevzetí Panny Marie – Velké náměstí

Kostel Nanebevzetí Panny Marie na Velkém náměstí je jednolodní stavba s párovými bočními kaplemi a bohatě zdobeným průčelím se dvěma postranními věžemi. Jezuité zahájili stavbu kostela podle projektu Carla Luraga v roce 1652 a obě věže byly vyzdviženy již v roce 1661. Po požárech a historických událostech se dochoval pouze zvon zasvěcený Panně Marii v západní věži přilehlé k bývalé jezuitské koleji.

11. Bývalá radnice čp. 124 – Malé náměstí

Tento objekt tvoří dominantu Malého náměstí. Dnešní klasicistní podobu získal přestavbou v 19. století. V roce 1863 byla podle návrhu stavitele Fr. Dobrkovského vystavěna věž s hodinami, která je ukončena cibulovitou bání s lucernou. Podnětem pro stavbu věže byly s velkou pravděpodobností právě chybějící hodiny, neboť objekt sloužil v letech 1850 - 1932 jako městská radnice. V roce 1994 byla při rekonstrukci objektu stržena střecha i s věží a opětovně zhotovena. V makovici věže byl nalezen zatavený válec s dokumenty z doby výstavby a také z doby opravy věže v roce 1972.

12. Kostel českobratrské církve evangelické – Nezvalova ul.

Areál evangelického kostela s věží a přilehlou farou byl slavnostně otevřen v roce 1912. Autorem návrhu je architekt Oldřich Liska, který navrhl netypickou secesní stavbu, ve které jsou obsaženy i prvky jiných stylů např. klasicismu, budova je zdobena florálními motivy i třemi velbloudy. Věž opticky rozděluje kostel a faru. Zastřešení věže má tvarem připomínat husitskou helmici a její špička je ozdobena motivem palcátu.

Další věže a věžičky můžete objevovat v městských částech:

13. Kostel sv. Petra - ul. Petra Jilemnického, Plotiště

14. Kostel sv. Pavla - Velká ul., Pouchov

15. Kaple Neposkvrněného početí Panny Marie -„na Rožberku“, Slavíčkova ul., Slezské Předměstí

16. Kostel sv. Antonína Poustevníka - Svatováclavské nám., Nový Hradec Králové

17. Věžový vodojem - Husova ul., Nový Hradec Králové

18. Kostel sv. Anny - Denisovo nám., Kukleny

https://www.hradeckralove.org/prochazka-po-hradeckych-vezich-a-vezickach/d-69808

4,3 km
Snadná

Body zájmu