SKOKOVSKÁ POUTNÍ STEZKA

Název:
SKOKOVSKÁ POUTNÍ STEZKA: Toužim - Skoky

Délka trasy:
18,8 km

Druh:
Turistická trasa

Průběh trasy:
Skokovská stezka je mariánská poutní a naučná stezka spojující od roku 2010 poutní místo klášter premNS Skokovska1onstrátů v Teplé, kde je uložen relikviář s ostatky blahoslaveného Hroznaty, s kdysi velmi slavným barokním mariánským poutním místem v (Mariánských) Skocích u Žlutic, kde byl od roku 1717 každoročně uctíván desítkami tisíc poutníků zázračný dobrotivý obraz Panny Marie Pomocnice, lidově označovaný jako „Panenka Skákavá“. Popudem ke zřízení poutní stezky byla snaha o záchranu a oživení zanikajícího poutního místa ve Skocích.

O vybudování této stezky se zasloužilo občanské sdružení Pod střechou, které tuto stezku také udržuje a provozuje. Ideálně je rozdělena do tří etap a pouť tedy trvá tři dny. Den první: klášter Teplá – Nežichov. Den druhý: Nežichov – Toužim. Den třetí: Toužim – Skoky.

http://www.cestazmesta.cz/index.php/krajina-kolem-nas/skokovska-poutni-stezka

Autor fotografie: Gampe, CC BY-SA 3.0, https://commons.wikimedia.org/w/index.php?curid=43423667

18,8 km
Střední

Body zájmu