Vinařská stezka Brněnská

Vinařská stezka Brněnská

Délka trasy:
90 km

Druh:
Cyklostezka

Průběh trasy:
Přes 90 kilometrů Brněnské vinařské stezky křižuje severní okraj vinařské oblasti Morava. Slouží především jako přivaděč k jižním a jihovýchodním oblastem vinorodého kraje a svým názvem odkazuje spíše k dávné vinařské proslulosti území jižně od moravské metropole než k dnešku. V samotném městě Brně i jeho nejbližším okolí bývaly vinice odedávna, první zmínky o pěstování vinné révy jsou z roku 1228. Brňané mívali nejvíce vinic založených v Židlochovicích, Hustopečích, Kurdějově, Starovicích a Nosislavi a brněnští měšťané v minulosti zásadně ovlivnili rozvoj jihomoravského vinařství. I dnes je v oblasti několik významných vinařských center.

https://www.stezky.cz/Moravske-vinarske-stezky/Brnenska-vinarska-stezka.aspx

90 km
Střední

Body zájmu