Výhledová trasa - Lomnice nad Popelkou

Výhledová trasa - Lomnice nad Popelkou
Naše putování začíná u Vodojemu Horní Karlov, kde můžete zaparkovat svá vozidla (ta samozřejmě můžete nechat i někde na náměstí a odtud se vydat po zelené směrem na Košov). Již od vodojemu se nám naskytne první výhled na Lomnici v celé své kráse, při dobré viditelnosti se za ní budou tyčit vrcholky Krkonoš. Půjdeme pár metrů po cestě a za vodojemem se dáme po zelené turistické značce doprava na prašnou cestu. Ta nás dovede až k rozcestníku Košov. Zde se nachází také informační tabule o evropsky významné lokalitě Kozlov-Tábor. Odtud budeme pokračovat stále rovně a budeme si hlídat žlutou značku. Cesta vede kolem golfového hřiště, při pohledu zpátky můžeme vidět skokanský můstek. V místě u menšího jezírka si můžeme odpočinout u malého posezení. Tento úsek cesty bývá často bahnitý. Žlutá nás zavede až k dalšímu rozcestníku Morcinov – U Křížku, za nímž pokračujeme stále po žluté. Při pohledu vpravo se nám za pěkného počasí na horizontu vyklube vršek rozhledny Kozákov. Další cesta vede lesem. Jelikož se zde nachází větší množství lesních cest, hlídáme si žlutou a držíme se spíše u pravé strany. Po chvíli se nám po pravé straně ukáže pohled do kraje na Trosky. Tento úsek cesty ubíhá vcelku rychle, protože se jde stále z kopečka, ačkoliv v některých místech je třeba dávat si pozor na cestu (ať už kvůli listí na zemi, kamenům či jiným nerovnostem). Poté se napojíme na větší cestu jdoucí svrchu a dorazíme kolem oplocené obory na křižovatku cest (je zde opuštěná maringotka). Dáme se doprava po neznačené zpevněné stezce, která je využívaná také jako cyklostezka. Po necelém půl kilometru mohou zájemci odbočit vlevo na lesní pěšinku k nedalekému tajemnému kameni u Holenic; jedná se o pískovcový jehlan sloužící jako pomníček. Poté pokračujeme dále po cestě, až se nám po levé straně naskytne výhled na Trosky, Hruboskalsko a celý Český ráj. Cesta nás dovede až na hlavní silnici, na které se napojíme na modrou značku, po níž se vydáme vpravo. U autobusové zastávky na Dráčově odbočíme na užší cestu a držíme se modré značky až k velkému stromu na křižovatku cest, na které odbočíme doleva na neznačenou prašnou cestu. Na další křižovatce zahneme doprava na zelenou turistickou značku. Od rozcestníku Zadní Popelka se dáme vlevo na lesní pěšinku, stále po zelené, až dojdeme k Vyhlídkové věži na skokanském můstku. Vracíme se kolem kopce Babylon, který obejdeme. Pak odbočíme doleva na větší cestu, před námi uvidíme Tábor a po chvíli se napojíme na zelenou, od které jsme na začátku vycházeli.

Délka trasy:
13,5 km

Druh:
Turistická trasa

http://www.lomnicenadpopelkou.cz/tip%2Dna%2Dvylet%2Dquot%2Dvyhledova%2Dquot/d-6734/p1=5855

13,5 km
Snadná

Body zájmu