Napříč Broumovskými stěnami

Napříč Broumovskými stěnami
Broumovské stěny jsou jednou z dominant Policka a Broumovska. Svým návštěvníkům nabízí krásné výhledy do přírody, doplněné o nejrůznější skalní útvary, nad kterými zůstává občas i rozum stát.

Tato trasa vás provede těmi nejnavštěvovanějšími z nich - Slavenskými hřiby, Supím hnízdem, Skalním divadlem a Hvězdou, na které se nachází jedna ze staveb K. I. Dientzenhofera - Kaple Panny Marie Sněžné s půdorysem právě ve tvaru hvězdy.

Start / cíl: Slavný (auto: Police nad Metují - Suchý Důl - Slavný, autobus z autobusového nádraží v Polici nad Metují) / Slavný

Délka trasy:
12,5 km

Druh:
Turistická trasa

Zajímavosti na trase:
Broumovské stěny
Hvězda

Průběh trasy:
Výchozím bodem je Slavný u Police nad Metují, nejvýše položené místo na Policku (630 m. n. m.), od kterého se vydáme po červené turistické značce na Hvězdu. Projdeme lesem a nabízí se nám pohled na tzv. skalní hřiby. Tyto zajímavé skalní útvary, typické pro Broumovské stěny jsou ukázkou tzv. selektivního zvětrávání pískovcových skal. Další hřiby lze vidět ještě v oblasti Božanovského Špičáku. Po 1 km přicházíme na U Ovčína a pokračujeme dále po červené značce, po hřebenu Broumovských stěn. Po 2 km přicházíme Nad rokli. Značka se zde napojuje na zelenou cestu a pokračuje souběžně se zelenou cyklotrasou. Míjíme skalní útvar Pánova věž. Za prudkou zatáčkou se značka z uvedené cesty odklání vlevo a stoupá do svahu. Stezkou v bukovém lese se dostaneme k Supímu koši (702 m. n. m.), na jehož vrcholu se nachází vyhlídka na celé Broumovsko. Ze Supího koše pokračujeme po červené na Hvězdu okolo četných skalních útvarů, např. Bumbrlíčka, Poštovní schránky či Želvy. Z další vyhlídky nazvané Skalní divadlo, se otevírá pohled na Kovářovu rokli, která patří v Broumovských stěnách k nejznámějším roklím, a kterou bude naše trasa procházet později. Hvězda je významným výletním cílem Broumovských stěn. Červená značka nás přivede přímo k barokní kapli s půdorysem ve tvaru hvězdy, vystavěné v roce 1733 projektu K. I. Dientzenhofera. Na kapli navazuje vyhlídkový kamenný ochoz, který nabízí další výhledy na broumovskou krajinu. Nedaleko stojí dřevěná chata vybudovaná v 19. století ve švýcarském stylu. Od ukazatele před kaplí se vydáme po zelené turistické značce do Kovářovy rokle. Jedná se o krátký náročnější sestup. Zelená značka v Kovářově rokli odbočuje a dále nás bude provázet červené značení. Ve střední části rokle se nachází jeskynní útvar Kovárna, kterým protéká Hlavňovský potok a zároveň jím prochází turistická cesta. Členitým terénem rokle, jejíž skalní stěny nás obklopují z obou stran, dojdeme na odbočku k nedaleké Mariánské jeskyni. Roklí klesáme až k zastřešenému odpočívadlu se studánkou nedaleko obce Hlavňov. Zde se vydáme po modré turistické trase, tzv. Linhartovou stezkou až k bývalé myslivně v Suchém Dole, kde se napojíme na zelenou turistickou značku a podél potoka Ledhujka dojdeme k rozcestí Nad Slavným, na kterém jsme výlet začínali.

https://www.policko.cz/cs/turistika/tipy-na-vylety

12,5 km
Snadná

Body zájmu