Stříbrná stezka Tábor

Stříbrná naučná stezka vede z Tábora od řeky Lužnice přes Horky na Větrovy k rozhledně Hýlačka.

2,9 km
Snadná

Body zájmu