V srdci Javořích hor

Název:
V srdci Javořích hor

Délka trasy:
26,5 km

Druh:
Turistická trasa

Průběh trasy:
Trasa začíná v Broumově, vede mezi poli a za lomem s naučnou stezkou v obci Rožmitál zvolna stoupá po modře značené cestě na hraniční hřeben Javořích hor. U státní hranice za Třípanským kamenem odbočíte do osady Janovičky (zde máte možnost občerstvení). Znovu vystoupáte na hřeben a po modré dojdete až na Javorový vrch. Odtud již po žlutě značené cestě sestoupíte lesem do obce Heřmánkovice k autobusové zastávce pod kostelem. Trasu si můžete zkrátit autobusovou přepravou ve směru Janovičky – Heřmánkovice až o 10 km.

1. Broumov
Král Přemysl Otakar I. daroval Broumovsko v r. 1213 benediktinskému řádu. V darovací listině bylo území přirovnáváno ke „krajině děsné v širé pustině“. Nacházely se tu husté nepropustné lesy tvořící přirozenou hranici českého přemyslovského státu. Dnes je město Broumov více než sedm století správním, kulturním a hospodářským centrem Brumovské kotliny. Za návštěvu stojí tři nejvýznamnější památky – Benediktinké opatství sv. Václava, dřevěný hřbitovní kostel Panny Marie a Pivovar Broumov.
Břevnovský klášter v Praze byl r. 1420 vypálen husity. Opat Mikuláš II. se poté přesídlil do Broumova a sebou přinesl řadu cenných předmětů. Mezi nimi byl i ohromný rukopis tzv. Ďáblovy bible Codex Gigas (od r. 1648 je válečnou kořistí ve Švédsku).

2. Rožmitál
Dnes je součástí Broumova, dříve ale býval samostatnou zemědělskou obcí založenou v průběhu benediktinské kolonizace. Nachází se v Broumovské kotlině, její horní konec sousedí s Javořími horami. Zde se nalézá lom na porfyr (dříve bohaté naleziště polodrahokamů) se zajímavou naučnou stezkou. Zástavbu tvoří i řada statků broumovského typu, v obci i okolí se nachází drobné sakrální stavby.

3. Rožmitálský lom
Na konci obce Rožmitál se pod Javořími horami nalézá funkční kamenný lom rozčleněný do několika částí. Odtěženou částí starého lomu vede naučná stezka, která vás seznámí s geologií oblasti, rozdílnými místními biotopy a přírodními fenomény. Starý lom těžaři nezalesnili, vhodnou rekultivací zde udržují skály odkryté tak, aby se tu dařilo živočichům a rostlinám vyhledávajícím teplé a suché klima.
Přírodovědci uvádějí, že v lomu žije 32 druhů chráněných rostlin a živočichů a dalších víc než 70 ohrožených organismů.

4. Javoří hory
Javoří hory (Góry Suche) výrazně ohraničují Broumovskou kotlinu, jejich hřebenem v celé délce probíhá česko – polská státní hranice. Jejich nejvyšším vrcholem je Ruprechtický Špičák s volně přístupnou rozhlednou. Javoří i Suché hory jsou součástí rozlehlé horské skupiny Kamenné hory (Góry Kamienne). Jsou tvořené vulkanickými horninami, mnohdy se zde vyskytují i polodrahokamové formy minerálů.
    
5. Třípanský kámen
Trasa od Rožmitálu zvolna přechází hřeben Červené hory, kde se nachází tzv. Třípanský kámen. Je to dvoumetrový historický hraniční kámen sloupovitého tvaru a trojúhelníkového půdorysu. Byl vztyčen v r. 1732 na průsečíku hranic Čech, Kladska a Slezska. Na hraničních kamenech byla vytesána značka v podobě břevna se třemi pahýly a také iniciály v té době úřadujícího opata. Obvykle byla ještě vytesána písmena, která označovala jednotlivá panství. Pro broumovské panství: HB (Herrschaft Braunau) a pro polické panství HP (Herrschaft Politz).
Na tento kámen nechali majitelé panství vytesat své erby a iniciály.

6. Janovičky
Nyní výhradně rekreační osada leží vysoko (606 m n. m.) v zalesněných svazích Javořích hor. Vedle soukromých rekreačních objektů (chalupy a chaty) je zde i několik oblíbených restauračních a ubytovacích zařízení. Lokalita nabízí zimní vyžití – sjezdovky s lyžařskými vleky a upravované běžecké stopy. Přes Janovičky prochází hojně používané pěší a cyklistické trasy.

7. Javorový vrch
Zalesněný vrchol Javořích hor dosahuje výšky 777 m n. m., na polském území je nazýván Płoniec. Východně od vrcholu odbočíte z hřebenové hraniční cesty na žlutou turistickou cestu a sestoupíte lesem do obce Hěřmánkovice. Cestou si užijete výhledů na obec a kostel Všech svatých.
V Javořích horách najdeme více vrcholů. Ten nejvyšší z nich s volně přístupnou rozhlednou je
dostupný dále po modré (2 km) a nazývá se Ruprechtický Špičák

8. Heřmánkovice
Obec se táhne od Javořích hor k řece Stěnavě v Broumovské kotlině. Byla založena r. 1253 během benediktinské kolonizace. Významnou památkou je barokní kostel Všech svatých postavený v r. 1723 podle plánů K. I. Dientzenhofera na místě původního ze 13. století. Před kostelem je Kalvárie z r. 1800 a dva smírčí kříže. V obci se nacházejí statky broumovského typu, roubené chalupy a řada drobných sakrálních staveb.26,5 km
Obtížná

Body zájmu