Naučná stezka Krajinou Rudolfa II

Název:
Naučná stezka Krajinou Rudolfa II

Délka trasy:
34 km

Druh:
Cyklotrasa

Průběh trasy:
Start: Benátky nad Jizerou

Benátky nad Jizerou jsou město v okresu Mladá Boleslav. Žije v nich přibližně 7 400. Dominantou města je zámek, v jehož areálu se nachází mimo jiné i muzeum hraček. Na zámku žil například slavný dánský hvězdář Tycho Brahe.

Do Benátek patří i obecní dům od architekta Jiřího Krohy.

Kostel Narození Panny Marie – je spojený se zámkem původně klášterní.

Kostel Svaté Máří Magdalény – původně byl brán jako bratrská modlitebna.

Kaple svaté rodiny - je pozdně barokní sakrální stavba z roku 1737 v Benátkách nad Jizerou. Od roku 1958 je chráněna jako kulturní památka ČR. V současnosti slouží jako bohoslužebný prostor a farní úřad Církve československé husitské v Benátkách nad Jizerou. V bezprostřední blízkosti kaple sv. Rodiny se nachází menší hranolovitá stavba. Jedná se o kryt staré městské studny, vyhloubené v roce 1867 horníky ze Slaného do hloubky 60 metrů. Aby studna byla zabezpečena před poškozováním čerpadla a znečišťováním vody, byl nad ní v roce 1880 postaven domek. Stavitel Josef Brich stylově přizpůsobil barokní kapli sv. Rodiny. Domek studny měl být po rekonstrukci kaple v roce 1968 zbourán, ale nestalo se tak. V měsících květnu a červnu 1989 byl opraven starobenáteckým zedníkem panem Valentou. Také tato stavba má mezi místními obyvateli své hovorové označení - "cukrpiksla". "Kafemlejnek" a "cukrpiksla" tvoří ve slovníku benáteckých obyvatel nerozlučnou dvojici a neodmyslitelnou dominantu Husova náměstí.

https://www.benatky.cz/omeste/pamatky/kaple_srodiny.php

Kostel nanebevzetí Panny Marie římskokatolický kostel v Benátkách nad Jizerou. Nachází se na hřbitově ve Starých Benátkách.

https://www.hrady.cz/index.php?OID=3535

Přírodní památka Slepeč byla vyhlášena v roce 1984 a nachází se u obce Kochánky. Důvodem ochrany je dubohabrový les s výskytem chráněných rostlinných druhů.

http://is.benatky.cz/prirodni_zajimavosti/index.php

2) Kochánky - Obec Kochánky se nachází ve Středočeském kraji v okrese Mladá Boleslav. Leží 18 km jihozápadně od Mladé Boleslavi. Žije zde 463 obyvatel.

Pamětihodnosti:

Přírodní památka Slepeč,

Park Františka Šťastného (https://parkfrantiskastastneho.cz/ )   

Brána usedlosti

3) Předměřice nad Jizerou -je obec ve Středočeském kraji, okres Mladá Boleslav. Rozkládá se 20 km jihozápadně od Mladé Boleslavi a 30 km severovýchodně od Prahy. Leží na levém břehu řeky Jizery bezprostředně poblíž dálnice D10. Má 835 obyvatel. Součástí obce je i vesnice Kačov.

Pamětihodnosti:

Kostel Sv. Jakuba Většího

Sousoší svatého Jana Nepomuckého

Inundační most - je most, který slouží jako preventivní ochrana cesty před povodní. Pokud vede cesta v místě, kam se při povodni dostává, mohla by být taková komunikace při povodni zatopena a proto nesjízdná. V takovém místě lze postavit most, který se při normálním stavu vody jeví jako zbytečný.

4)Čihadla je vesnice v okrese Nymburk, je součástí obce Stará Lysá. Nachází se asi 2,6 km na severozápad od Staré Lysé. Je zde evidováno 40 adres. Na návrší nad vesnicí se nachází barokní zámeček Bon Repos, který byl založený hrabětem Františkem Antonínem Šporkem někdy po roce 1718.

5) Stará Lysá je polabská obec, která se nachází ve Středočeském kraji, v okrese Nymburk, 4 km severozápadně od Lysé nad Labem a 8 km jižně od Benátek nad Jizerou. V katastrálním území jsou dva samostatné urbanistické celky (části obce) větší a hlavní Stará Lysá a menší přidružená Čihadla, ležící cca 2 km severozápadně. Celková výměra katastrálního území je 971 ha. V obci žije 785[1] obyvatel.

Stará Lysá je společně s Břístvím, Dvorci, Jiřicemi, Lysou nad Labem, Ostrou, Přerovem nad Labem, Semicemi, Starým Vestcem a Stratovem členem dobrovolného sdružení obcí Mikroregion Polabí.

6) Lysá nad Labem je město v okrese Nymburk ve Středočeském kraji. Žije v něm přibližně 9 700 obyvatel. Leží v úrodné nížině při řece Labi, 14 km západně od Nymburka. Historické jádro města bylo v roce 2003 prohlášeno městskou památkovou zónou.

Zámecký park - v Lysé nad Labem se skládá z francouzského libosadu a anglického parku. Francouzský park je zdoben bohatou sochařskou výzdobou z dílen Matyáše Bernarda Brauna a Ignáce Františka Platzera. Zámecký park je součástí památkově chráněného zámeckého areálu.

Zámek Lysá se nachází severovýchodním směrem od hlavního města Prahy v úrodném Polabí ve městě Lysá nad Labem. Interiéry zámku jsou dnes nepřístupné, od roku 1961 slouží jako domov důchodců. Veřejnosti přístupný je však zámecký park, jenž se dělí na tzv. francouzský libosad a anglický park. Francouzský park je dekorován bohatou sochařskou výzdobou z dílen Matyáše Bernarda Brauna a Ignáce Františka Platzera. Součástí zámeckého areálu je i bývalý Klášter bosých augustiniánů a letní kino. Zámek, park, i klášter jsou dnes chráněny jako kulturní památky České republiky.

Klášter řeholních kanovníků sv. Augustina v Lysé nad Labem existoval v letech 1355–1421 a Klášter bosých augustiniánů v Lysé nad Labem existoval v letech 1713–1812. Je chráněn jako kulturní památka České republiky.

Kostel Narození sv. Jana Křtitele je farní kostel v Lysé nad Labem na náměstí Bedřicha Hrozného. Barokní chrám byl postaven v první polovině 18. století podle návrhu Františka Maxmiliána Kaňky. Na dokončení kostela se podílel Anselmo Lurago. Kolem kostela obíhá ohradní zeď osazená sochami světců, církevních otců, evangelistů a archandělů. Architektem ohradní zdi z roku 1741 je Anselmo Lurago. Kostel a ohradní zeď s postavami světců jsou chráněny jakožto nemovité kulturní památky České republiky.

7) Byšičky je jedna z nejzachovalejších barokních vesnic na území České republiky, v současnosti jedna ze čtyř místních částí středočeského města Lysá nad Labem. V bezprostřední blízkosti centra Byšiček se nalézá část přírodní rezervace Hrbáčkovy tůně.

8) Káraný je obec ve Středočeském kraji v okrese Praha-východ. Rozkládá se asi dvacet osm kilometrů severovýchodně od centra Prahy a sedm kilometrů východně od města Brandýs nad Labem-Stará Boleslav. Má rozlohu 894 hektarů a žije zde 774[1] obyvatel. Vodní zdroj Káraný zásobuje Prahu a okolí.

9) Lázně Toušeň jsou městys, který se nachází v okrese Praha-východ ve Středočeském kraji na levém břehu řeky Labe přímo naproti ústí Jizery. Leží asi dvacet pět kilometrů severovýchodně od centra Prahy a pět kilometrů jihovýchodně od města Brandýs nad Labem-Stará Boleslav. Žije zde přibližně 1 400 obyvatel.
Slatinné lázně Toušeň byly založeny v roce 1868 Janem Králíkem (1837–1888). Zásluhou jeho syna Jana Králíka (1864–1946) jsou od roku 1899 hlavní léčebnou procedurou koupele v sirnoželezité slatině z vlastního ložiska Labiště u Čelákovic. Lázně se zaměřují na léčbu chorob pohybového aparátu. Léčí také pacienty po operacích meziobratlových plotének a po některých dalších ortopedických zákrocích.

10) Brandýs nad Labem  je bývalé samostatné město v okrese Praha-východ, od roku 1960 jedna z částí souměstí Brandýs nad Labem-Stará Boleslav. Historické jádro města je od roku 1992 městskou památkovou zónou. Město se nachází na vyvýšené terase nad řekou Labe, v níž vymodeloval hlubokou rokli se strmými srázy Vinořský potok vlévající se zde do řeky.   
   
Pamětihodnosti:
zámek se zahradou na starších základech dobudoval Giovanni Maria Filippi v letech 1602–1606

Socha sv. Václava s praporcem nad Labem a mlýnem na severní straně zámku
   
mlýn v podzámčí se svými jedenácti mlýnskými koly patřil k největším v Čechách

kamenný most z roku 1603 se sochou sv. Jana Nepomuckého   

kostel sv. Vavřince je raně gotický kostel, nacházející se v lokalitě Na Nižším hrádku; v současnosti slouží Církvi československé husitské. Jedná se o raně gotický kostel ze 2. poloviny 13. stol. Vznikl jako farní kostel vsi Nižší Hrádek, v roce 1354 je uváděn jako farní kostel brandýský. V husitské době se stal kostelem církve podobojí a nekatoličtí faráři v něm působili až do roku 1510. Za Josefa II. byl i s okolním hřbitovem zrušen. Sloužil později jako sýpka a tělocvična. Od roku 1928 užívá opravený a restaurovaný objekt Československá církev.

gotický kostel sv. Petra je považován za nejstarší církevní stavbu ve městě. První zmínka pochází z roku 1304. Kostel byl farním kostelem nově vzniklé trhové vsi Brandis a svůj účel plnil až do roku 1418. Od roku 1434 (po bitvě u Lipan) do začátku třicetileté války (1618) sloužil církvi. Po roce 1780 za Josefa II. byl kostel uzavřen a uvažovalo se o jeho zboření. V 19. století jej užíval řád piaristů, později sloužil ústavu slepých dívek. V 2. polovině 20. století byl užíván jen výjimečně, od konce 70. let sloužil jako skladiště. V roce 1994 jej Římskokatolická církev předala Českobratrské církvi evangelické. Po rozsáhlé vnitřní i vnější opravě uvedla církev kostel do provozu o velikonocích 1996.

renesanční katolický kostel Obrácení sv. Pavla

židovský hřbitov založený roku 1568 založený roku 1568, je situován v Brandýse nad Labem severozápadně od Masarykova náměstí v Kostelecké ulici vedle základní školy. Je chráněn jako kulturní památka České republiky. Byl několikrát rozšířen a do současnosti se dochovalo až 1500 náhrobních kamenů, z nichž nejstarší je datován 1572. Areál obsahuje několik zajímavých náhrobků a tumbu, na několika novějších se lze dočíst o životě pohřbených skončeném násilně v Osvětimi. Stojí zde také obřadní síň s vozovnou a hrobnickým domem sloužícím k obývání a pohřebním vozem. V roce 2002 zde byla otevřena expozice o židovských dějinách v kraji. Ve městě se také nachází synagoga.

Synagoga byla postavena v letech 1827–1829 na místě předešlé synagogy, zničené požárem v roce 1827. Bylo přitom částečně využito starších základů a obvodového zdiva. V synagóze bylo nejprve pódium umístěno uprostřed sálu. Koncem 19. století bylo nahrazeno pódiem se zábradlím u svatostánku ve východní stěně. Budova má dochovaný barokní svatostánek z 18. století, přičemž modlitební sál byl ze tří stran obklopován klasicistně-empírovou dvoupatrovou ženskou galerií. Archeologický průzkum před rekonstrukcí stavby odhalil základy starší oválné galerie. Ve druhé části byl byt rabína a školní třída.

Synagoga sloužila svému účelu do druhé světové války. Po roce 1945 nebyla židovská obec v Brandýse obnovena. V roce 1962 byl objekt přestavěn na sklad léčiv. Dřevěné galerie byly strženy a prostor chrámu byl přepatrován.

Foto: Michal Louč - Own work, CC BY-SA 4.0, https://commons.wikimedia.org/w/index.php?curid=63956445

34 km
Snadná

Body zájmu