Na hrad Choustník přes Turovecký les Tábor

Začátek této trasy je v Táboře u parku před nádražím ČD. Vyjíždíme po cyklotrase č. 11 směrem na Lom. Z kopce přijedeme k řece Lužnici, zde odbočíme vlevo na cyklotrasu č. 1173. Pohodlnou silnicí přijedeme do Sezimova Ústí I až k vile Edvarda Beneše. Zde odbočíme vlevo na trasu č. 1206. Po lávce pro pěší se dostaneme do Sezimova Ústí II. Projedeme mezi rodinnými domky k hájovněNechyba. Vpravo je obora, kde jsou chováni daňci a mufloni. Stále po trase č. 1206 projedeme lesem až ke Kozímu Hrádku. Toto místo je spjato s Mistrem Janem Husem. Asi 100 m východním směrem od zbytkůhradu lze nalézt mohylu sokolů. Pokračujeme po naší trase do obce Turovec. Pod hrází Turoveckého rybníka je požární nádrž též využívaná jako koupaliště. Podél rybníka po asfaltové silnici začínáme stoupat do lesa. Na vrcholu stoupání končí cyklotrasa č.1206 a my pokračujeme rovně po trase č. 1173 do Dlouhé Lhoty a po hrázi Návesního rybníkuopět začínáme zvolna stoupat až do Skopytců, kde je stoupání největší. Na jeho vrcholu se otvírá krásný rozhled západním směrem a na Tábor. Pokračujeme z kopce k Boreckému potoku a opět začínáme stoupat až do Choustníku na náměstí. V obci stojí kostel P. Marie a nevýrazný renesanční zámek. Nad obcí se vypíná rozložitá zřícenina hradu Choustník. Z Choustníku se vrátíme asi 1 km na rozcestí u Kajetína a po trase č. 1172 se vydáme do Tučap. V obci je kostel sv. Jakuba Většího a zámeček (dnes domov důchodců). V obci se narodil světoznámý skladatel a dirigent Karel Ančerle. Z Tučap se vydáme po cyklotrase č. 32 směrem na Planou nad Lužnicí. Na rozcestí u obce Brandlín odbočíme vlevo. Zde začínající trasa č. 1171 nás dovede do obce Myslkovice. Před začátkem obce se otevírají krásné výhledy jihozápadnímsměrem na Novohradské hory a Kleť. V obci se nachází barokní zámek, za fotbalovým hřištěm leží u lesa zachovaný židovský hřbitov z 18. století. Mírněz kopce pokračujeme po trase č.1171 přes Janov (kostel sv. Jana Nepomuckého) do Roudné. Nejprve vlevo a potom i vpravo mineme zatopené pískovny využívané jako koupaliště. Za lávkou přes řeku Lužnici začneme stoupat do Skalice. V obci je kostel sv. Šimona a Judy. Stále po trase č. 1171 přes obec Třebiště mírněstoupáme do Želče. Ještěasi 2 km mírněstoupáme do kopce a potom mírným sjezdem se dostaneme do Bezděčína a přes Čenkov na křižovatku, kde trasa č.1171 končí. Odbočíme doprava a po trase č. 31 přes Malšice (kostel Nejsvětější Trojice) dojedeme do Lomu. trasu si můžeme zkrátit, když na konci Želče odbočíme doprava, po trase č. 12 přijedeme do Lomu. Zde odbočíme vlevo a po trase č. 11 přes Větrovy (rozhledna Hýlačka) a Horky sjedeme k řece Lužnici a přes předměstí Čelkovice dojedeme až do Tábora, k parku před nádražím ČD.

69 km
Střední

Body zájmu