BROUMOVSKÝ QUEST I.

BROUMOVSKÝ QUEST I.
Vítej na začátku tajuplné cesty. Uhádneš-li všechny hádanky, které tě v jejím průběhu potkají, vyluštíš tajenku a brány k pokladu se ti otevřou.

Délka trasy:
2,6 km

Druh:
Turistická trasa

Popis trasy:
Broumov byl kdysi domovem německých osadníků,
později průmyslovým centrem soukeníků.
Střed města na skalním ostrohu vyrostl,
s prvky secese a renesance rozkvetl.

Břevnovští opati místní klášter postavili,
v něm známé gymnázium založili.
Mezi studenty byl Arnošt z Pardubic, Bohuslav Balbín,
Alois Jirásek i Alois Rašín.

Opat Otmar Zinke se proslavil,   
když mnohé barokní stavby postavil.

Války, mor a požáry Broumovsko sužovaly,
Švédové místní lid si podrobili.
Po nich přišlo Pruské vojsko,
odtrhlo nám Kladsko, Slezsko.

Po r. 1850 konečně průmysl vzkvétá,
to tu Josef Schroll – soukeník – působil léta.
Krásná sukna se odsud vyvážela,
česká, slezská i ruská róba se z nich šila.

Na cestu se můžeš těšit,
už se vydej první úkol řešit.

STANOVIŠTĚ 1.
Z infocentra vlevo kráčej,
k radniční věži hlavu svou stáčej.
Hodiny bimbají místním pravý čas,
každou čtvrthodinu připomínají svůj hlas.
Fasádu radnice prohlížej bedlivě,
znak města namalován je zde pečlivě.
Motiv dle tradice ze 13. století pochází,
kdy první osadníci Broumovsko nachází.

Ve znaku významné symboly vidíš,
proč zrovna ty, to záhy zjistíš.
Když kdysi kolonisté místní kraj objevili,
shlíželi dolů z Broumovských stěn a rybník uviděli.
Na něm ve třpytu první hvězdy večernice,
krásná bílá … (viz tajenka) na hladině plujíce.

První uličkou vlevo z náměstí kráčej,
dlážděnou ulicí k farnímu kostelu cestu svou stáčej.

STANOVIŠTĚ 2. 
Kostelní náměstí zde se rozprostírá,
v jeho středu kostel, kde hlásána je lidem víra.
Je svatému Petru a Pavlu zasvěcen,
stojí tu už celá staletí nezničen.

Před čtyřmi sty lety Švédové ho dobývali,
od Horní brány se děly po něm trefovali.
Z děla vycházel kouř a rána za ranou,
dělová … (viz tajenka) zasáhla kostelní zeď opěrnou.
K památce na toto období
fasádu kostela právě ta věc zdobí.

Kamenné schody dolů hledej,
po nich se s důvěrou dále vydej.
Na začátku parku Alejka stojíš,
v další hádance jistě obstojíš.

STANOVIŠTĚ 3.
Pod schody vlevo roste kaštanová alej,
na jejím začátku zvláštní lavičku poznej.
Nejdřív k té lavičce pohlédni,
vidíš verše? Dej se do čtení.

Alois Jirásek tu kdysi sedával,
inspiraci k literární tvorbě hledával.
Můžeš zde chvíli odpočívat,
klidu a zeleně si hojně užívat.

Košaté koruny stromů tu kdysi byly,
nyní na vzpomínku těch starých nové jsme vysadili.
O jaký druh se jedná? Na to se ptáme.
Jírovce tu vskutku máme,
o lidový název se však zajímáme.

Pokračuj alejí ještě kousek dál,
Dolů až tam, kde by sis jako dítě rád hrál.
Přejdeš lávku nad potokem,
jenž je pouze slabým tokem.
Jeho název zajímá tě,
k tajence blíž přivede tě.

Druhou stranou stoupej svahem nahoru,
dostaneš se k silnici a za ní k Manoru.
Vila krásná, postavená v první republice,   
zahradní má posezení, uvnitř restaurace.

Svižně pokračuj cestou dále,
dle mapy se ubírej stále.
Naše čtvrté zastavení
skýtá nová poučení.

STANOVIŠTĚ 4. 
Dřevěný kostelík tu stojí,
dřevěné hřeby ho pojí.
Nenajdeš tu kousek kovu,
ani dole ani v krovu.
V celé střední Evropě je nejstarší,
zasvěcen panence Marii nejdražší.

Vydej se po vnějším ochozu kolem kostela,
zeď je tu minulostí poseta docela.
U vstupních dveří najdeš nápis znenadání,
že kostelík se nazývá…
(něm.: Die Kirche „Zu Unserer Lieben Frau“)

STANOVIŠTĚ 5.
Víc než půlka questu je za námi už,
vydejte se nyní směr broumovská… (viz tajenka).
Kolem nemocnice z kopce dolů spěchej,
v ulici V Kopečku své plíce nechej

Budova s věžičkou červenou maličkou
pro děti je radostí, ale také školičkou.   
Opat Rotter si na sebe kdysi velký úkol vzal,
když tam milosrdným sestrám útočiště dal.

Sestry Boromejky tady žily,
leckterému nemocnému život prodloužily.
Současný název budovy vyhledej,
tajence tím novou podobu dej.

STANOVIŠTĚ 6. 
Odbočku doprava záhy si hlídej,
uličkou Na hradbách k vyhlídce se vydej.
Vstupní věž na hradby byla zbořena,
k trestání povstalců byla pak určena.
Z prostoru vyhlídky koukáš na hory Javoří,
pamětní cedule o názvu vyhlídky hovoří.

STANOVIŠTĚ 7.     
Starobylá ulička dovede tě až k bráně kláštera,
pokračuj nádvořím, které kouzlo má nejen zvečera, 
Dýchne zde na tebe historie čirá,
pokračuj dál, kde zahrada se rozprostírá.

Roste tam mnoho stromů, některé mají i květ,
jen jeden jediný je starší než 160 let.
Dojdi až k němu, do koruny vzhlédni,
Hleď, jak ho blesk chtěl nedávno rozdělit v kmeni.
Botanické jméno stromu do tajenky napiš,
kdy vysazen byl a jak říká se mu, z popisu se dovíš.

Nyní máš již vše, co jsi k vyplnění tajenky potřeboval vědět. S odpovědí utíkej do zahrady Ulity v Broumově, kde malou odměnu za své úsilí získáš.

O hledačku se stará:
Informační centrum Broumovska
Mírové náměstí 105
550 01 Broumov
info@broumov-mesto.cz
+420 491 524 168

https://www.broumov-mesto.cz/

Otevírací doba:
Květen, červen
PO – PÁ 8:00 – 17:00
SO, sv. 9:00 – 14:00

Červenec, srpen, září
PO – PÁ 8:00 – 17:00
SO, NE, sv. 9:00 - 14:00

Říjen – duben
PO – PÁ 8:00 – 17:00
SO, sv. 8:00 – 11:00

Fotografie vytvořil Oldřich Jenka.

2,6 km
Snadná

Body zájmu