Vyhlídková trasa okolo Stěn

Vyhlídková trasa okolo Stěn
středně náročná trasa, nejtěžší úsek mezi body Martínkovice – Pánův kříž

Délka trasy:
27 km

Druh:
Cyklo - trek, horská kola

Průběh trasy:
Pasa – Amerika – Martínkovice – Vyhlídka – rozcestí Pod Božanovským Špičákem – Pánův Kříž – Slavný – Suchý Důl – Hlavňov – Pasa (Pěkov)

Cesta je vhodná pouze pro horská kola. Projížďka se skládá ze dvou různých cyklotras – zpočátku vede po cyklotrase č. 4000, která je značená červeně, na rozcestí v osadě Amerika zahýbá doprava a pokračuje dále po vyhlídkové trase značené modrým pruhem ve žlutém poli (cyklotrasa č. 4001). Po cestě se osvěžíte jízdou lesem a potěšíte dalekými výhledy na broumovskou i polickou stranu CHKO Broumovsko. V lesích dbejte zvýšené opatrnosti – stezka vede po asfaltových silničkách, které byly postaveny pro odvoz a přibližování dřeva. Místy jsou tyto cesty nepřehledné.

Zajímavosti:
Křinice, Martínkovice – zděné Broumovské statky, Martínkovice – barokní kamenný most přes řeku Stěnavu, hřbitov zajateckého tábora z 1. světové války, pohřebiště sovětských vojáků zajatých během 2. světové války, NPR Broumovské stěny – zalesněný, nesouměrný horský hřbet budovaný křídovými pískovci a slepenci – pískovcové věže, skalní hřiby, pseudokrasové jeskyně, rokle, soutěsky, vyhlídky, biotopy lesní zvěře a chrněných druhů živočichů, Suchý Důl – chalupy podkrkonošského a slezského typu, křížová cesta a kaple

https://broumov.net/cyklotrasy/d-1226/p1=1223

27 km
Snadná

Body zájmu