MĚSTSKÁ PĚŠÍ TRASA, BROUMOV

MĚSTSKÁ PĚŠÍ TRASA, BROUMOV
Město Broumov je město s bohatou historií. Trasa spojuje nejzajímavější a nejvýznamnější místa ve městě i v jeho nejbližší okolí. Obdivovat můžete zachovalé měšťanské domy a mimo jiné i dominantu města – Benediktinský klášter.

Délka trasy:
11 km

Druh:
Turistická trasa

Zajímavosti na trase:
1. Historické centrum města
Jedná se o městskou památkovou zónu se zachovalým původním půdorysem. Na náměstí vidíte domy s gotickými klenutými klenbami, některé z nich nesou prvky více architektonických slohů. Z budov dominuje Stará radnice ze 13. století, Mariánský sloup se sochami sv. Scholastiky, sv. Benedikta, sv. Vojtěcha aj. z dílny Jana Brokofa z r. 1706.

Věž jakého kostela nelze spatřit z náměstí?
a) sv. Petra a Pavla
b) sv. Vojtěcha
c) sv. Ducha

2. Benediktinské opatství sv. Václava
Stavba z poloviny 14. století je od r. 2008 národní kulturní památkou. Známějším, v současnosti používanějším názvem je Benediktinský klášter. Dnešní podoba je výsledkem vrcholně barokní přestavby převážně dle projektu K. I. Dientzenhofera. V rámci prohlídky uvidíte významnou klášterní knihovnu s více než 17 tisíci svazky, kopii tzv. Turínského plátna z r. 1651 nebo klášterní kostel sv. Vojtěcha. V komplexu se také nachází Muzeum Broumovska dokumentující bohatou historii regionu a veřejně přístupná klášterní zahrada.

Kde se nachází kopie tzv. Turínského plátna?
a) klášterní refektář
b) klášterní sklepení
c) klášterní věž

3. Vyhlídka Hladomorna
Ve středověkém Broumově hrála tato věž důležitou roli. Chránila východní úsek městských hradeb a vstup na předměstí. Její název Hladomorna vychází však jen z pověstí. Koncem 19. století proběhla přestavba věže, při které byla odkryta deska, pod níž prý ležely na dně sklepení lidské kosti. Jediná písemná zmínka o využití věže coby vězení  pochází z r. 1680, kdy zde bylo krátce drženo několik vzbouřených sedláků, kteří povstali proti klášterní vrchnosti. V r. 2010 prošla Hladomorna celkovou rekonstrukcí a dnes slouží jako vyhlídkové místo.

Hladomorna je tvořena hlubokou šachtou, jak je hluboká?
a) 5 m
b) 10 m
c) 15 m

4. Kostelní náměstí s vyhlídkou na Broumovské stěny
Kostelní náměstí spolu s kostelem sv. Petra a Pavla tvoří významnou součást středověkého Broumova. Na kostelní věži se nachází reliéf muže se sekerou, podle pověsti na památku tesaře, který přežil pád z věže při stavbě krovu. Kolem kostela se až do poloviny 19. století nacházel hřbitov, prostor byl do posledního místa využit k pohřbívání. V období morových epidemií byli zemřelí pochováváni i v několika vrstvách nad sebou.

Jaká budova se nachází vedle kostela?
a) nemocnice
b) gymnázium
c) věznice

5. Kostel sv. Václava
V místech dnešního kostela si v 16. století navzdory zákazům vystavěli broumovští protestanti svůj kostel. Během třicetileté války byl poničen požárem, jeho trosky byly zbořeny a opat Sartorius zde nechal vystavět kapli ke cti sv. Václava. Kaple ovšem také podlehla požáru města v r. 1684. Opat Zinke se rozhodl pověřit K. I. Dientzenhofera stavbou nového kostela. Nová stavba byla ovšem v 18. století prodána klášteru a sloužila pak jako skladiště. Kostel byl po opravách znovu vysvěcen na svátek sv. Václava 28. září 1995.

Který broumovský opat zde nechal vystavět kamenný kostel?
a) Zinke
b) Sartorius
c) Mikuláš

6. Špitální kostel sv. Ducha
Kostel byl součástí špitálu, který byl založen klášterem v rámci péče o nemocné, přestárlé a zchudlé měšťany a poddané. První zmínky pochází již ze 14. století. Unikátní duchovní prostor se každoročně zapojuje do mezinárodního projektu Noc kostelů.

V jakém stavebním slohu je kostel sv. Ducha postaven?
a) rokoko
b) klasicismus
c) baroko

7. Dřevěný hřbitovní kostel Panny Marie
Jedná se o nejstarší celodřevěnou stavbu ve střední Evropě, na jejíž stavbu nebyl použit jediný kovový hřebík. Od r. 2008 se stala národní kulturní památkou. Kostel byl postaven ve 13. století a při obléhání husity zničen požárem. Znovu byl obnoven po r. 1450, ale s jistotou bohužel nelze určit, co se z původní stavby dochovalo. V ochozu kostela se nacházejí renesanční a empírové náhrobky a řada desek s kronikářskými zápisy o historii města a okolí, nejstarší z nich pochází až z poloviny 16. století. 

Jaké historické informace na dřevěných deskách v ochozu kostela určitě nenajdeme?
a) Matriční záznamy
b) Zprávy o válkách
c) Zprávy o přírodních katastrofách

8. Broumovské stěny
Tato téměř panenská příroda tvoří přírodní hranici mezi městy Broumov a Police nad Metují. Četné exempláře pískovcových skal, hluboké rokle, soutěsky, vyhlídková místa a bohaté lesy, díky tomu byly Broumovské stěny vyhlášeny Národní přírodní rezervací. Jsou protkány hustou sítí turistických cest. Důležitou křižovatkou je vyhlídkové místo Hvězda s barokní kaplí a turistickou chatou. Dalším unikátem jsou tzv. Slavenské hřiby nad obcí Slavný. Stěny jsou přístupné pěšky a částečně i na kole.

Co za zvíře obývá ohradu za chatou Hvězda?
a) jelen
b) vlk
c) divočák

9. Dětské hřiště
Park byl založen na konci 19. století jako park u soukromé vily, dnes slouží veřejnosti k trávení volného času, jako místo setkávání a plní důležitou funkci městské zeleně. Parku dominují dvě pískovcové sochy. Dále se v parku nachází dvě antuková hřiště, jevištní plocha a venkovní hlediště. Areál se využívá k mnoha kulturním i hudebním akcím a akcím konaných pod širým nebem.

Jaký je název nejznámější akce každoročně konané na tomto místě (druhá polovina června)?
a) Broumovský swing
b) Broumovská kytara
c) Broumovský zpěváček
 
10. CHKO Broumovsko
CHKO Broumovsko bylo vyhlášeno 27. března 1991 a zabírá plochu 410 km2. Jeho převážnou část vytyčují státní hranice s Polskem. Klidné a romantické území se pyšní skalními městy, roklemi, soutěskami a kopcovitým reliéfem. Turisticky nejnavštěvovanějšími lokalitami jsou Adršpašsko – teplické skály, Broumovské stěny, Javoří hory a stolová hora Ostaš. Právě specifický pískovcový reliéf podmiňuje zdejší existenci vzácné fauny a flory.

Jaký dravec se v posledních letech vrací hnízdit převážně do Adršpašsko – teplických skal?
a) orel skalní
b) sokol stěhovavý
c) sup bělohlavý

11. Pivovar Broumov
Jedná se o jeden z nejstarších klášterních pivovarů v Čechách, jehož historie sahá až do 13. století. Výroba zdejšího piva navazuje na tradici benediktinského pivovaru, který byl původně umístěn v areálu kláštera. Kvůli častým požárům v komplexu se církev rozhodla vybudovat v letech 1712 – 1714 nový mimo areál. Pivovar produkuje širokou škálu piv – filtrovaných, nefiltrovaných, speciálních, s příchutí aj. Navštivte výrobní prostory s průvodcem a ochutnejte tuto místní pivní specialitu nebo nahlédněte do pivovarského muzea a prodejny.

Pod jakou značkou najdete olivětínské pivo v regálech obchodů?
a) Olivětínský Benedikt
b) Olivětínský Opat
c) Benediktovo pivo

https://www.broumov-mesto.cz/

Fotografie vytvořil Oldřich Jenka.


11 km
Snadná

Body zájmu