Za Švejkem na Lipnici

Za Švejkem na Lipnici
V Humpolci z Horního náměstí vyrazíme Hradskou ulicí rovně do lesoparku pod Orlíkem, zde nás čeká táhle stoupání kolem židovského hřbitova zelenou naučnou stezkou Březina. Pokračujeme až na hrad Orlík, který se týčí nad městem už od 14. století.

Délka trasy:
28 km

Druh:
Cyklo - trek, horská kola

Průběh trasy:
Z parkoviště pod Orlíkem pokračujeme po naučné stezce až ke Třem Jezírkům. Se stezkou odbočíme vlevo a po necelých čtyři sta metrech se napojíme na modrou turistickou značku.

Za necelý kilometr odbočujeme doprava na neznačenou silnici, je schůdnější pro kolo. Po jednom kilometru se však opět napojíme na modrou a přijedeme na rozcestí s cyklotrasou 4155, kde odbočíme doprava.

Projíždíme Orlovskými lesy, se kterými jsou spojeny počátky československého skautského hnutí. Přes rozcestí Nové Dvory pokračujeme cyklotrasou dál přes osadu Loskoty, kde se napojuje žluté turistické značení.

Po necelém kilometru cyklotrasa 4155 odbočuje vpravo, my zůstaneme na žluté trase, odkud pojedeme mírným stoupáním na gotický hrad založený rodem pánů z Lichtenburka. Jeden z nejmohutnějších šlechtických hradů, Lipnice, je cílem jak mnoha českých, tak zahraničních filmařů. Místo je spjaté se spisovatelem Jaroslavem Haškem, který v hostinci U České Koruny tvořil svého Švejka.

Na místním hřbitově známý spisovatel pochován. V Lipnici najdeme taktéž Památník národního odposlechu. Můžeme si tady projít dva skalní monumenty, Ústa a Ucho. Zlatý voči jsou od Lipnice vzdálené necelé dva kilometry. Nedaleko Lipnice se nachází také zajímavé umělecké dílo od sochaře Radomíra Dvořáka. Nese podobu Jaroslava Haška a název HLAVA XXII podle českého překladu názvu románu J. Hellera.

Z Lipnice vyjedeme po cyklotrase 19 a 1211, čeká nás dlouhý sjezd silničkou plnou zatáček až k rybníku Kamenná Trouba. Odbočením doleva opustíme obě cyklotrasy a přijedeme do Kejžlice. Odtud vede cyklotrasa 1214, která nás přes obce Budíkov a Světlice vrátí zpět do Humpolce, kde náš výlet začal.

https://www.vysocina.eu/vylety/2140-za-svejkem-na-lipnici?ritem=