Do Chýnovské jeskyně Tábor

Vyjedeme od autobusového nádraží v Táboře po cyklotrase č. 1174 silnicí na Mladou Vožici. V Záluží z cyklotrasy odbočíme na Smyslov. Před obcí najedeme na asfaltovou cestu vedoucí do Stříbrné Hutě. Odtud pokračujeme mírněstoupajícím kopcem přes železniční traťa na konci stoupání odbočíme vpravo. Za křižovatkou se nabízí velmi pěkný rozhled do kraje. Projedeme obcí Kloužovice a vjedeme do Chýnova. V městečku stojí za povšimnutí barokní zámek, který vznikl v r. 1730 z původního gotického hradu. Na zámeckém dvoře se nachází starý kamenný stůl, u kterého podle pověsti stoloval Jan Žižka. S městečkem se pojí i jméno významného českého sochaře Františka Bílka. Některá díla z jeho tvorby najdeme na místním hřbitově, kde je sochařpochován. Cesta pokračuje po cyklotrase č. 1172 a vede k Chýnovské jeskyni. K jeskyni je nutno po několika kilometrech odbočit na cyklotrasu č. 1181 a z ní po již neznačené cestěna nejbližší křižovatce oprava. Směr označuje místní tabule. Jeskyněse nachází v nitru opce zvaného Pecová hora – v minulosti zde byly v provozu pece na pálení vápence. Pro další cestu se vrátíme na křižovatku, z níž jsme odbočili k jeskyni, a pokračujeme po cyklotrase č. 1181 do obce Dolní Hořice. Zde cyklotrasu opustíme a na kraji obce odbočíme doleva po modré turistické značce. Ta zpočátku vede po asfaltové silnici, až dojedeme na křižovatku, kterou přejedeme přímo, a dostaneme se do obce Mašovice. Obec Chotčiny nám zůstane po pravé ruce. V Mašovicích se opět napojíme na cyklotrasu 1172, po které přes Pohnánec, Pohnání a Rodnou dojedeme do Mladé Vožice. Tento úsek trasy je dosti náročný, zejména vzhledem k členitosti terénu a nekvalitnímu povrchu asfaltové silnice. Z města vyjedeme po silnici č. 137 směrem na Načeradec, dojedeme do obce Běleča odbočíme na asfaltovou cestu, která nás vlnitým terénem zavede ke zříceniněhradu Šelmberk. Můžeme zvolit i druhou možnost, kola zanechat u chatové osady a k hradu dojít po červené turistické značce 1,5 km pěšky. Ta začíná ihned za městem a odbočuje vlevo ze silnice. Pro pokračování v cestěse musíme vrátit zpět do města a z náměstí vyjet na opačnou stranu po cyklostezce č. 1177, která nás přes Hlasivo, kde odbočuje doleva, Podolí a Jeníčkovu Lhotu dovede do městské části Čekanic u Tábora. Po přejetí přímo přes hlavní silnici se dostaneme k železniční trati a přes most k výchozímu bodu naší trasy - autobusovému nádraží.

62 km
Obtížná

Body zájmu