Za jizerskohorským duchem Muhu

Za jizerskohorským duchem Muhu
Od infocentra z Tanvaldu vyrazíte ke kruhovému objezdu na Jablonec - u objektu Bálovka začíná červená turistická trasa na Terezínku - odtud stále po červené na vrchol Muchova - po hřebeni a červené turistické dojdete na rozcestí na Beranech - podél Černostudničních skal ( (Kladívko, Čertova hlavička, Černostudniční věž, Buchta…)   dorazíte k rozhledně na Černé Studnici. - zde pokračujete po červené turistické až narazíte na silnici, kde se vydáte doprava - dostanete se ke startu závodní sáňkařské dráhy - odtud po modré podél sáňkařské dráhy - minete Breuerův pramen - přejdete hlavní silnici a pokračujete po modré kolem hřbitova ke sportovní hale (ZŠ Smržovka) až k hlavní silnici na Jablonec - přejdete silnici i železnici a Luční ulicí pokračujete na Tanvald - podél Kamenice zpět k infocentru.

Délka trasy:
16 km

Druh:
Turistická trasa

Zajímavosti na trase:
TEREZÍNKA
Skalní vyhlídkam kterou nechal v roce 1853 na skále vysoké 15 m upravit a opatřit zábradlím majitel jedné z tanvaldských přádelen Johann Mayer. Jeho manželka Therezie si oblíbila pohled z tohoto místa dolů - na kotlinu tvořenou soutokem říček Kamenice a Desné, proto dal zamilovaný továrník vyhlídce ve výšce 623 metrů nad mořem jméno Terezina výšina. Častěji se však užívá výraz Terezínka.

Místní obyvatelé mají pro toto oblíbené výletní místo také název Šouf - podle německého loupeživého rytíře Schoffa, který se prý v těchto místech v 1. polovině 15. století ve své tvrzi skrýval a podnikal odtud dobrodružné výpravy. Jiná verze odvozuje jméno Šouf od německého Schafstein, tedy Ovčí kámen.

VYHLÍDKA MUCHOV
Dominantou tanvaldsko-hamerského hřbetu je skalnatý vrchol Muchova (787 m. n. m.). Přes rozeklané vrcholové skalisko prochází z kamenů vyrovnaná hřebenová cesta, vybudovaná v době ještě před první světovou válkou jabloneckým horským spolkem, v současné době přes něj vede obnovená trasa Hřebenovky. Na vrcholu Muchova se nachází již několik desítek let kovová věž telekomunikačního převaděče. Z vrcholu je krásný výhled na Smržovku, tanvaldskou kotlinu, údolí dolní Kamenice, Velké Hamry a Plavy. Dle místních pověstí má na Muchově svůj úkryt známý jizerskohorský duch Muhu.V sedle pod Muchovem směrem k Černé Studnici stávala od roku 1924 horská chata Klubu československých turistů. V roce 1937 vyhořela a pozorný návštěvník ve stínu lesa může dodnes rozpoznat pozůstatky základů stavby.

ČERNÁ STUDNICE

 

16 km
Střední

Body zájmu