Pintovka Tábor

V zátočině nad řekou Lužnicí ve výšce kolem 490 m se rozprostírá rozsáhlý lesní komplex Pintovka, ve kterém je zřízena naučná lesnická přírodovědná stezka s výchozím bodem nedaleko nad Švehlovým mostem.
 Naučná stezka byla uvedena do provozu v listopadu 1987, podle původního projektu Ing. Františka Vališe. V květnu roku 2000 byla obnovena nákladem Města Tábor, byla zkrácena a upravena podle projektu Josefa Tůmy. Stezka seznamuje své návštěvníky na 30 zastaveních s dřevinami a rostlinami tvořícími lesní společenstva a problematikou lesního hospodářství a myslivostí. Trasa vede po stezce značené bílým čtvercem se šikmým zeleným pruhem.
Na levé straně silnice vedoucí do Bechyně je v lesoparku Pintovka vybudováno dětské hřiště a pódium, kde se pravidelně konají rockové a folkové koncerty. Město Tábor zde každoročně v polovině června pořádá Festival Pintovka. Z lesoparku můžeme sestoupit pod Švehlův most, kde se nachází kaplička Eleonora a studánka s radioaktivní vodou.

Text: © Infocentrum město Tábor

4,9 km
Snadná

Body zájmu