Na Borkovická blata za lidovou architekturou

 Výchozí místo této trasy se nachází před vlakovým nádražím v Táboře. Vyjedeme po trase č. 11(Greenways Praha – Vídeň) směrem na Lom. Z kopce sjedeme k řece Lužnici a po proudu pokračujeme k mostu v částiČelkovice.Cestou podle Lužnice je vpravo nahoře vidět hradKotnov. Přejedeme most a pokračujeme vpravo. Cesta začínánepříjemněstoupat a do kopce pokračujeme až do obce Větrovy. Ve Větrovech si můžeme udělat krátkou odbočku narozhlednu Hýlačka. Mírnězvlněnou krajinou pokračujeme do obceLom. Zde odbočíme na cyklotrasu č. 12. Přes vesnice Maršov a Obora přijedeme do obce Želeč. Na konci obce nás čeká poslední větší stoupání, na jehož vrcholu je hezký rozhled severovýchodním směrem na Chotoviny a Chýnov. Nyní mírněz kopce pokračujeme přes lavatce až na hráz mezi rybníky Nový a Rytíř. U rybníku Rytířje tábořištěs občerstvením a možností koupání (po dohoděse správcem kempu). Po trase č. 12 pokračujeme do obce Svinky. Náves je zastavěna zděnými statky blatského typu. Nachází se zde též barokní zvonice, bývalá kovárna a hasičská zbrojnice. Dále budeme již projíždět esnicemi na Soběslavsko-veselských blatech. Všechny patří mezi vesnické památkové rezervace. Po trase č.12 přijedeme do obce Komárov, což je snad nejkrásnější ves těchto blat. Kolem návsi s rybníkem a kaplí se rozkládá řada honosných selských statkůs bohatě zdobenými štíty, vesměs dílo Martina Patáka. Pokračujeme do vesnice Klečaty. Náves obklopuje soubor blatských statků ve stylu selského baroka, z části dílo Františka Šocha. Naše trasa pokračuje dále po blatech do obce Zálší, opět jedné z krásných blatských vsí. Desítky statků ve stylu selského baroka, dílo zdejších rodáků Jana Šocha a jeho syna Františka Šocha, doplňuje též barokní zámeček a kostel. V Zálší opustíme trasu č. 12 a pokračujeme po trase č. 1133 do dalšího skvostu - obce Mažice. Zde opět leží velké statky, jejichž bohatězdobené štíty, z části práce otce a syna Šochů, vytvářejí rytmické řady. Na hrázi návesního rybníka si můžeme prohlédnout most a kapličku z poloviny 19. století. Po trase č. 1133 se přes výchozí místo na naučnou stezku Borkovická blata dostaneme do Vesců. Před tím můžeme odbočit do Záluží, kde je muzeum vesnické kovárny. Z Vescůpo trase č. 1136 dojedeme do Soběslavi na náměstí. Historické jádro města je památkovou rezervací. Za zmínku stojí kostely sv. Petra a Pavla, sv. Víta a barokní mariánský sloup. K návštěvěvybízí též Blatské muzeum. Alternativní trasa, při které se však ošidíme o krásné vesnice na Soběslavsko-veselských blatech, začíná u rybníku Rytíř. Zde odbočíme vlevo a budeme sledovat cyklotrasu č. 1136 přes Debrník, Nedvědice a Vesce do Soběslavi. Tato trasa nabízí za hezkého počasí výhledy do širokého okolí. Z náměstí v Soběslavi pokračujeme po trase č. 1180 přes Sedlečko, Myslkovice do Košic. V Myslkovicích je raněbarokní zámek. Za fotbalovým hřištěm leží u lesa zachovaný židovský hřbitov z 18. stol. V Košicích se napojíme na trasu č. 32 (Greenways Vídeň– Praha) a po této trase přijedeme do Plané nad Lužnicí. V části Strkov najdeme letní sídlo Harrachův podoběmalého zámku. Pozor - za železničním přejezdem se dostaneme na mezinárodní silnici E55 s velmi silným provozem zvláštěkamionů. Po této silnici jedeme asi 1 km. Poté naše trasa odbočuje vlevo na most a dále pokračujeme přes Zhořdo Lomu. Do Tábora se vrátíme po mám již známé trase č. 11 přes Větrovy , Horky a Čelkovice.

69 km
Střední

Body zájmu