Vchynicko – Tetovský plavební kanál

10,5 km
Snadná

Body zájmu