Na Strážov

Na Strážov

Ke Královu stolci
Výlet začínáme tradičně v Doksech na náměstí. Z náměstí sice vede žlutá turistická značka, ale my se na ni napojíme později, neboť vede vlevo podle kostela jednosměrnou ulicí v protisměru. Pojedeme tedy podle kostela vpravo ulicí 5. května až k restauraci U rybníčku. Před ní odbočíme vlevo po hrázi Čepelského rybníka nahoru podél zahrádkářské kolonie. Přejedeme železniční most a za hřbitovem odbočíme vlevo. Po levé straně sou rodinné domy, po pravé les. Na kraji lesa odbočíme vpravo mezi rodinné domky do ulice Boženy Němcové. Na konci této ulice dáme pozor. Naproti nám jsou starší rodinné domky a podle nich vpravo vede již zmiňovaná žlutě značená turistická cesta. Ta nás povede do lesa za poslední vilkou. Po 200 m žlutá značka odbočuje vpravo, my však pojedeme rovně lesní cestou až k rozcestníku na 2,57 km. Můžeme se vydat vpravo k blízkému Královu stolci.  Králův stolec je mohutný pískovcový skalní blok, na kterém podle pověsti při svých návštěvách odpočíval císař Karel IV. a kochal se pohledem na jím založený Velký rybník (Máchovo jezero).

Po Mariánské cestě ke Strážovu
Od Králova stolce se vrátíme zpět k rozcestníku, sjedeme po žluté značce směrem na Břehyňský rybník na první cestu pod rozcestníkem a odbočíme vpravo. Jedeme po lesní cestě, která nás vyvede u asfaltové silničky (3,45 km), po níž se vydáme zatáčkou vpravo. Všimneme si značení cyklotras 25 a 3045. Jedeme lesem po rovné Mariánské cestě mírným stoupáním a na 6,68 km na  křižovatce cyklotras odbočíme vlevo a pojedeme po cyklotrase 25. Asi po 1,5 km opustíme cyklotrasu 25, která odbočuje doprava a vydáme se rovně Strážovskou cestou. Na 9. km opustíme asfaltovou silničku mírně se točící doleva a vyjedeme rovně na lesní cestu. Po několika metrech se před námi otevře rozsáhlá travnatá pláň místy rozčíslá starou neudržovanou silničkou. Zde kdysi bývala osada Strážov. Dnes po domech není ani památky, pouze stromy svým umístěním na planině připomínají, že zde ještě za první republiky byl sad obdělávaný lidskou rukou. Zde je ideální místo na malý piknik v trávě pod stromy, děti si mohou vylézt na blízkou skálu.

Na konci louky, spíše na opačné straně než jsme přijeli, odbočíme vlevo na asfaltovou silničku, která nás dovede na hlavní silnici Doksy - Mimoň (15 km). Vyjedeme opatrně vlevo směr Doksy. Nyní nás čeká nepříjemný čtyřkilometrový úsek po hlavní silnici. Naštěstí není příliš frekventovaná. Přesto však jedeme opatrně a bedlivě si hlídáme děti. Asi po 2 kilometrech, kdy vyjedeme z lesa, se nám po levé straně otevře krásný výhled přes Břehyňský rybník na Slatinné vrchy a na Malý a Velký Bezděz. Jiný, neméně poutavý výhled na kopečky Dokské pahorkatiny se nám naskytne asi po dalším kilometru, kdy vyšlápneme kopec a vjedeme do levotočivé zatáčky. Toto bylo  jediné větší stoupání na celé trase. Sjíždíme z mírného kopečka lesem do osady Břehyně s Břehyňským rybníkem. Osada se připomíná již v roce 1460. Po pravé straně si všimneme opravené barokní kapličky sv. Vavřince z r. 1779. U Břehyňského rybníka, který je součástí rozlehlé přírodní rezervace Břehyně- Pecopala, se zastavíme.

Z Břehyně ...
V okolních bažinách a rašeliništích jsou naleziště vzácných chráněných rostlin jako např. rojovníku bahenního, bublinatky menší, rosnatky okrouhlolisté a ďáblíka bahenního. Hladinu rybníka prorůstají lekníny a stulíky. Koupání je zde pochopitelně zakázané. V hrázi rybníka je ve skále uměle vytesaná hluboká průrva, jíž se odvádí voda do níže položeného asi 1,5 km vzdáleného Máchova jezera. Po levé straně je ještě stará dřevěná hájenka. Budeme pokračovat po silnici dále směr Doksy, ale brzy za hájenkou odbočíme vlevo (14,9 km) na hrubou asfaltku. Projedeme podle hájenky "U tří borovic" a na 15,6 km odbočíme vpravo na pískovou cestu, která nás dovede k rozcestníku se žlutou turistickou značkou. Zde máme na výběr. Buď budeme sledovat žlutou značku, nebo pojedeme po stejné cestě (vpravo rovně), po níž jsme sem přijeli  z Doks. Každopádně nás obě cesty vyvedou v Doksech opět u vilek, kde jsme svou cestu začínali. A to už máme v nohou 17,5 km.

Délka trasy:
18 km

Druh:
Cyklotrasa

Průběh trasy:
Doksy - Králův stolec - Mariánská cesta - Strážov - Břehyně - Doksy

Vybrali jsme pro Vás výlet, který vede nedotčenou přírodou hlubokými lesy. Tento výlet je určen především pro rodiče s menšími dětmi. Lze jej absolvovat i s cestovními koly.

http://www.doksy.com/na%2Dstrazov%2Dcca%2D18%2D5%2Dkm/d-2078/p1=2470

18 km
Snadná

Body zájmu