Chrastava - Hamrštejn

Chrastava - Hamrštejn
Při návštěvě Chrastavy lze na náměstí 1. máje spatřit morový sloup z roku 1732. Mariánské sousoší je vysoké sedm metrů a mezi osmi světci je nejvýše umístěna Panna Marie. Je zde k vidění také sedm andílků. Pískovcová kašna je z roku 1707 a na těžce čitelném reliéfu jsou uvedena jména starosty a radních, kteří se o její zřízení zasloužili. V roce 2010 prošla celkovou rekonstrukcí. Nelze přehlédnout novou budovu radnice původně z roku 1646. Radnice byla zrekonstruovaná v letech 2000 – 2005 a slavnostně otevřena za přítomnosti tehdejšího prezidenta republiky Václava Klause. Na rohu náměstí můžete navštívit historickou budovu z 1. pol.. 17. století, kde se nachází infocentrum, městské muzeum a galerie, ale také knihovna a obřadní síň.

V muzeu je umístěna stálá expozice o  historii Chrastavy a okolí, v galerii je připravena na každé dva měsíce nová výstava. Od budovy informačního centra se vydáte rovně přes náměstí k nově otevřenému mostu přes řeku Jeřici. Před sebou uvidíte kostel sv. Vavřince vybudovaný v novogotickém slohu v letech 1866 – 1868. Most přejdete a odbočíte vlevo do Pobřežní ulice, kde minete několik dochovaných hrázděných budov z konce 18. a počátku 19. století. Dojdete až k Muzeu historické hasičské techniky. Toto muzeum vybudovali sami členové místního hasičského sboru svým neuvěřitelným úsilím v objektu bývalé panské sýpky z doby Josefa II. (2. pol. 18. stol.) a jedná se o druhé největší muzeum tohoto druhu v ČR. Bylo slavnostně otevřeno v roce 1997 a ve dvou patrech nabízí na 250 vystavovaných exponátů. K opravdovým raritám patří např. požární dělo, kterým se vyhlašoval poplach nebo dřevěná stříkačka z roku 1778. V budově je i restaurace Soptík, kde se lze po prohlídce občerstvit. Od muzea před mostem odbočíte doprava a pokračujete Pobřežní ulicí k první lávce vlevo. Tu přejdete a dostanete se na druhou stranu Nádražní ulice a pokračujete rovně nahoru okolo nově postavených domků. Zahnete doprava a vystoupáte až ke staré vodárně a soše sv. Jana Nepomuckého pod Ovčím vrchem. Kdo chce, může pokračovat ve stoupání po žluté značce na vrchol Ovčí hory (496 m n. m.), odkud se mu naskytne úžasný pohled na Chrastavu. V 16. – 18. století měla Chrastava hrdelní právo a dokonce svého kata a na Ovčím vrchu bylo popraviště. My ale doporučujeme sestoupit Ještědskou ulicí a okolo restaurace U Marušků se napojit na ulici Andělohorskou. Minete objekt v secesním slohu bývalé Textilany, který těsně sousedí s bývalou rozsáhlou firmou Elitex. V 19. století bývalo v Chrastavě až 20 textilních továren. Pokračujte obcí Andělská Hora, jejíž dominantou je kostel Panny Marie Sněžné. Jedná se původně o hornickou osadu ze 14. stol. Před vlakovým přejezdem mírně odbočíte vlevo, kde se napojíte na modrou značku. Příjemnou cestou podél Lužické Nisy dojdete okolo bývalé elektrárny k transborderu. Jedná se o visutou lávku nad řekou Nisou na ruční pohon, která byla zprovozněna po povodních 10. 10. 2010. Po přeručkování na druhý břeh se prudkým stoupáním dostanete ke zřícenině strážného hradu Hamrštejn z roku 1357 s přírodní rezervací. Hrad byl dobyt a následně opuštěn v období husitských válek v roce 1455. K návratu můžete použít cestu vlakem. Železniční trať z Liberce do Chrastavy byla vybudována v roce 1859.

Chcete-li se vrátit pěšky, můžete po žluté značce vystoupat z druhé strany na Ovčí vrch a sejít zpět do Chrastavy. Ti zdatnější mohou pokračovat od transborderu  údolím říčky Rokytka až do Kryštofova Údolí. V samotném středu obce stojí od roku 1686 dřevěný roubený kostel sv. Kryštofa a barokní fara. Přístupná je i márnice. V hostinci U Kryštofa se můžete nejen občerstvit, ale i navštívit stálou expozici Muzea betlémů a hraček. Na návsi je k vidění v zimních měsících obří    Jírův betlém a velkou raritou Kryštofova Údolí je místní vyřezávaný pohyblivý orloj. Za zhlédnutí stojí i kamenný obloukový viadukt – technická památka. Alternativou k návratu je opět cesta vlakem nebo pěšky opět přes Andělskou Horu či na druhou stranu do Machnína.

Po náročném výletu můžete relaxovat v termálních lázních nad Chrastavou, kde můžete využít bazén se slanou vodou, saunu, páru, masáže, vířivku, multifunkční vany.  Na Zámečku se můžete ubytovat i zajít do restaurace. V létě se lze v Chrastavě osvěžit na přírodním koupališti Sluníčko, ale do restaurace Sluníčko se dá zajít po celý rok. Jiné sportovní vyžití vám poskytne nové multifunkční hřiště,   kuželna a v zimě si zalyžujete v Andělské Hoře, kde je vybudován krátký vlek. Také kulturní život je v Chrastavě velmi bohatý. V Centru volnočasových aktivit v Turpišově ulici se konají různé kulturní akce, koncerty, besedy, videoglóbusy. Fungují zde hudební, jazykové, výtvarné a pohybové kroužky. Naproti v digitálním kině se několikrát do týdne promítá, ale toto zařízení se využívá i pro hraní pohádek pro děti a na vystoupení divadelních souborů. Největší kulturní akcí v Chrastavě jsou třídenní Chrastavské slavnosti, které se konají každý rok na začátku června. Zkrátka v Chrastavě se nudit nebudete. Je na co se dívat, co navštívit, kde se ubytovat i najíst a možnost zajít do tří muzeí a na krásná místa. Podrobné informace získáte v chrastavském infocentru na náměstí.

Délka trasy:
5,5 km

Druh:
Turistická trasa

Zajímavosti na trase:
Transborder
Hamrštejn

Průběh trasy:
NÁMĚSTÍ – HASIČSKÉ MUZEUM – OVČÍ VRCH – ANDĚLSKÁ HORA – TRANSBORDER – HAMRŠTEJN – (KRYŠTOFOVO ÚDOLÍ)

Jitka Marxová – referentka infocentra Chrastava

5,5 km
Snadná

Body zájmu