Výlet za dávnou historií, Kroměříž

Název:
Výlet, na kterém se můžete dozvědět i něco z dávné historie.

Délka trasy:
14 km

Druh:
Cyklotrasa

Průběh trasy:
Výlet za dávnou historií odstartujeme z Erbenova nábřeží. Po modré tur. značce se dostaneme na Velké náměstí, pak budeme pokračovat po ulici Kovářská na Masarykovo náměstí a náměstí Míru. Projedeme okolo Schrattenbachovy sýpky z let 1722-1724. Po příjezdu na silnici č. 428 se vydáme vpravo, po 800 m vjedeme na ulici K Vodojemu a po ní vyjedeme z města. Budeme pomalu stoupat navrch Barbořina, jež býval sopkou. Sjezdem se dostaneme k dálnici, podél které budeme pokračovat až do Hradiska. V obci stojí kostel Všech svatých z let 1760-1776, jehož hlavní oltář, napodobující pozdní baroko, pochází z r. 1876. Dále se zde nachází kulturní památka výšinné opevněné sídliště - hradiště Hradisko. I když do dnešních dnů přetrvaly pouze terénní náznaky, je tu připraveno pěkné posezení s informační tabulí.

Z Hradiska budeme pokračovat k železniční stanici Postoupky, kde se napojíme na zelenou tur. značku. Po ní dojedeme k rozcestí Miňůvský most, kde budeme pokračovat rovně přes most. Poté pokračujeme podél přírodní památky Rameno Moravy, kde si můžeme prohlédnout vodní a mokřadní rostliny vyskytující se na slepých ramenech řek. Neznačenou zpevněnou cestou přijedeme na okraj Kroměříže, na ulici Chropyňská. Zde budeme odbočovat vpravo a po cyklotrase č. 47 se přes zahrádkářskou kolonii vrátíme na Erbenovo nábřeží. Cestou se lze zastavit na rychlé občerstvení. Po výletě si můžeme ještě zajít na Velké náměstí, kde se nachází expozice věnovaná kroměřížskému rodákovi Karlu Krylovi, kde se dozvíme spoustu zajímavých informací o jeho životě a osudu.

http://www.kromeriz.eu/volnycas/detail/552-Kromeriz-pro-cyklisty.html

14 km
Snadná

Body zájmu