Vyhlídková cesta okolo Kroměříže

Název:
Vyhlídková cesta okolo Kroměříže

Délka trasy:
14 km

Druh:
Cyklotrasa

Průběh trasy:
Město Kroměříž, které se poprvé připomíná roku 1107, je právem nazývané Hanácké Atény. Po staletí bylo letním sídlem olomouckých biskupů a arcibiskupů, zdejší zámek a jeho unikátní zahrady, Podzámecká a Květná, jsou zapsány na seznamu UNESCO. Navštívit také můžeme Muzeum Kroměřížska či Památník Maxe Švabinského.

Poznávat toto výjimečné město se vydáme z Erbenova nábřeží po cyklotrase č. 47, pojedeme kolem řeky Moravy až k ulici Na Hrázi. Po ní se vydáme vpravo k Hrubému rybníku, kde se můžeme především v letních měsících příjemně osvěžit. Cyklostezka nás dovede k ulici Altýře, zde odbočíme vpravo až dojedeme k hlavní silnici. Po ní se vydáme vlevo až dojedeme do Kotojed. Postranními uličkami a kolem železniční tratě přijedeme do Vážan. Budeme míjet domov pro seniory. Za obcí nás čeká jízda polní cestou až k cyklotrase č. 5012. Zde můžeme odbočit z trasy a vydat se vlevo navštívit 1. selský pivovárek, který nabízí prohlídky pivovaru a koštování piva. Pokud nejsme pivaři, vydáme se vpravo, projedeme kolem Psychiatrické nemocnice, která byla založena již v r. 1909, až ke Květné zahradě. Ta byla vybudována podle projektu císařského architekta v 17. století. Labyrinty zelených stěn spolu s 244 m dlouhou kolonádou, dvěma historickými skleníky, Rotundou, květinovou a sochařskou výzdobou nabízí mnoho neopakovatelných zážitků.

Podél zahrady dojedeme k silnici č. 428, odbočíme vlevo, poté projedeme ulicemi Kazimíra Rudého, Žerotínovou a Za Zámeckou zahradou. Cestou budeme míjet po naší levé ruce vrch Barbořina, jež býval sopkou. Pokračujeme silničkou v zahrádkářské kolonii až k rybníku Šlajza, projedeme kolem něj na mostek přes Moravu. Za ním se vydáme vpravo po cyklotrase č. 47, po níž se vrátíme na Erbenovo nábřeží.

http://www.kromeriz.eu/volnycas/detail/552-Kromeriz-pro-cyklisty.html

14 km
Snadná

Body zájmu