Stezka Rulandského bílého, Uherské Hradiště

Název:
Stezka Rulandského bílého

Délka trasy:
30

Druh:
Cyklo - trek, horská kola

Průběh trasy:
Start i cíl výletu je v přístavišti v Uherském Hradišti, kam z autobusového nádraží dojedeme při hlavní silnici. Jedeme po cyklostezce přes řeku Moravu a ulicemi Starého Města se dostaneme na cyklotrasu 5151A, která nás dovede do Zlechova. Obcí vystoupáme do Tupes, které jsou proslulé majolikovou keramikou. V centru obce můžeme navštívit Muzeum tupeské keramiky, které se nachází v bývalé keramické dílně a jehož součástí je dobová expozice – obydlí hrnčíře. Součástí muzea je prodejna keramiky. Z Tupes sjíždíme po cyklotrase č. 5150 do Velehradu, cestou se můžeme kochat výhledem na areál cisterciáckého kláštera s bazilikou Nanebevzetí Panny Marie a sv. Cyrila a Metoděje. Po zastávce v tomto významném duchovním centru jedeme do obce Modrá, kde si nesmíme nechat ujít návštěvu Archeoskanzenu a expozice Živá voda. Po cyklotrase vystoupáme nad Modrou a odbočíme doprava na cyklotrasu č. 5050, která nás dovede do Jalubí. Dominantou obce je replika větrného mlýna, kolem kterého projedeme do Traplic. Cca 300 m za Traplicemi odbočíme vpravo, vyjedeme na hřeben a dáme se vpravo po zelené turistické značce. Na rozcestí nad Traplicemi odbočíme vlevo z kopce. Na další křižovatce pokračujeme vpravo do Kudlovic a dál do přístaviště v Babicích. Odtud můžeme zpět do Uherského Hradiště dojet na kole po cyklostezce podél Baťova kanálu.

30 km
Snadná

Body zájmu