Z Meziměstí na Hvězdu

Název:
Z Meziměstí na Hvězdu

Délka trasy:
17 km

Druh:
Turistická trasa

Průběh trasy:
Z Meziměstí po červené značce půjdeme směrem na Vernéřovice a na křižovatce u školy přejdeme vlevo na modře značenou  trasu,  která nás dovede do Březové (5 km). Do Březové se můžeme také dostat vlakem. Odtud lesní pěšinou vzhůru stále po modré značce se dostaneme na hřeben Broumovských stěn a v místě zvaném „ Pasa“ překročíme silnici. Asi po 1 km staneme na Honském Špičáku (652 m,- 9 km) s výhledem na Meziměstskou a Broumovskou kotlinu. Po hřebenové stezce kolem zbytků Laudonových valů , které vybudovali panduři generála Laudona proti Prušákům roku 1758 dojdeme  k turistické chatě Hvězda (12 km). Kousek dál na skalním bloku stojí barokní kaple Panny Marie Sněžné z let 1732 - 33 a z jejího ochozu je pěkný rozhled na Broumovsko a Javoří hory. Poblíž kaple stojí  turistický rozcestník z něhož se dovíme, že dále do Broumova půjdeme po červeně značené Jiráskově cestě. Po pískovcových schodech v serpentinách  sestoupíme lesem a kolem obnovené kaple Panny Marie z roku 1708 přijdeme k restauraci Amerika (možnost občerstvení). Odtud nejdříve po polní, později asfaltové cestě přes vesnici Křinice se dostaneme do Broumova (19 km). Z Broumova  se můžeme vrátit do Meziměstí vlakem nebo autobusem.

http://www.mezimesti.cz/turistika/d-17076/p1=8268

Autor fotografie: Jerzy Strzelecki – Vlastní dílo, CC BY 3.0, https://commons.wikimedia.org/w/index.php?curid=3050122

17 km
Snadná

Body zájmu