Řebřík a vodní nádrž v Jablečně

Řebřík a vodní nádrž v Jablečně

Délka: 11,5 km

Trasa: Trasa začíná na RTZ Zbiroh Zámostí a vede po zelené TZ přes RTZ Podzbirožský rybník a Na Starém Zbiroze kolem Babí skály k RTZ Na Ohradě. Zde se vydáte po žluté TZ k RTZ U sv. Petra. Zde se nachází kostel sv. Petra a Pavla a zřícenina hradu Řebřík. Odtud se vydáte po neznačené cestě na Jablečno. Půjdete kolem vodní nádrže, až kousek před Jablečnem narazíte na žlutou TZ, po které dojdete až do Jablečna. Zde se po modré TZ dostanete zpět do Zbiroha. Tato modrá TZ je uváděna také jako Cesta protifašistických bojovníků.

Zajímavosti po trase:

1. Františkov – V roce 1801 byla započata stavba vysoké pece. Roku 1814 zde byla ulita pamětní medaile na oslavu vítězství nad Napoleonem v bitvě u Lipska.

2. Křížek na Starém Zbiroze – Návrší nad Františkovem, severovýchodně od Zbiroha se nazývá Na Starém Zbiroze. Původně snad zde bylo nějaké osídlení, z něhož zůstaly nepatrné pozůstatky kamenné ohrady. Staré urbáře Rožmberské z roku 1379 však neobsahují sebemenší zmínky o někdejší zástavbě. Archeologický výzkum rovněž neprokázal stopy dřívějšího osídlení.

3. Dlouhá skála na Starém Zbiroze – Asi kilometr dlouhá výšina s hřebenem rozeklaných skal byla v minulosti archeologicky zkoumána, avšak na hřebenu a v jeho okolí nebylo osídlení zjištěno a ani předchůdce hradu Zbiroha (Starý Zbiroh) nebyl doložen.

4. Babí skála (532 m n.m.) – Poměrně oblíbenou lezeckou oblastí jsou skály za Jablečnem poblíž žluté turistické značky nedaleko výrazného zalesněného hřebenu Babí skály

5. Jablečné skály – Je označení skalního komplexu, který je vyhledáván zejména u horolezců. Zde se jedná o osm okrajových stěn a tři věže seřazené ve směru sever – jih v délce asi 80 metrů. Na loukách mezi Jablečnem a Františkovem vede polní cesta kolem několika skalek roztroušených a skrytých v hustých chrástkách po obou stranách cesty.

6. Starý Zbiroh – Archeologický výzkum návrší s hřebenem rozeklaných skal, na nichž byl hledán předchůdce hradu Zbiroh, osídlení nepotvrdil.

7. Kostel sv. Petra a Pavla a zvonice – První zmínka o farním kostele sv. Petra a Pavla pochází z roku 1348. Zaniklá středověká ves se rozkládala naproti průčelí kostela. Do vnitřních zdí kostela byly přemístěny náhrobní kmeny rodu Protivců z 16. století. Vedle stojí dřevěná zvonice, která je chráněnou památkou.

8. Řebřík – Nad kostelíkem sv. Petra a Pavla byl na skalnatém hřbetu vybudován hrad Řebřík. Držitel Markvart ze Řebříka se připomíná roku 1318. Hrad byl také v držení krále Václava IV. Z hradu se dnes zachovaly pouze dva příkopy, základy zdí a jámy po sklepech.

9. Jablečno – Vesnická památková zóna od r. 1995. Ves založil Patrik z Jablečné, původem Srb. Jméno vsi vzniklo podle množství jablečných keřů v okolí.

10. Křížek na Františkově – Nese nápis „Pochválen buď pán Ježíš Kristus. Na památku dne 8. září 1895 Jan a Anna Křesadlo ve Zbiroze.“ Křížek byl postaven u příležitosti 50. výročí svatby manželů Křesadlových ze Zbiroha.

11. Nádrž v Jablečně – Nádrž se sypanou hrází je vybudována na Svatopeterském potoce. Po jejím břehu se nabízí krásná procházka v každé roční době.