Turistická trasa Přes louky

Turistická trasa Přes louky

Délka trasy:
3,5

Druh:
Turistická trasa

Průběh trasy:
Vycházíte z Náměstí a projdete západní bránou Sejfská fortna směrem k hlavní silnici Horská. Tady se po chodníku dáte směrem doleva. Asi po 50 m přejdete silnici ulice Horská a projdete kolem garáží v ulici Špitálská směrem ke křížku. Tady odbočíte po stoupající asfaltové cestě doleva. Asi po 150 m dojdete k informační tabuli, za kterou je vidět starý vodojem.

1. Ještě před informační tabulí můžete odbočit na úzkou pěšinu, která vás zavede k vodojemu a jedné ze čtyř kapliček, postavených na stranách kolem Hostinného. Kaplička (F1) stojí asi 25 m od silnice.

Od informační tabule nás cesta povede kolem zahrádek na Hrnčířském vrchu. Kolem cesty se nachází také udržované křížky. Asi po 1 km dojdete na místo, kde končí asfaltka a začíná vozová cesta. Za druhým sloupem elektrického vedení odbočíte doprava, na polní cestu.

Po dalších 250 m vyjdete z polní cesty na asfaltovou silnici. Tady odbočíte doprava a pokračujete mezi loukami. Serpentiny vás dovedou ke statku. Projdete mezi budovami statku, až dojdete k cestě druhé třídy Hostivínská v Arnultovicích (F2). Pozor na provoz!

Přejdete na druhou stranu vozovky a odbočíte doprava, říčku Čistá máte po levé ruce. Po necelých 300 metrech dojdete k domku s oranžovou fasádou, kde odbočíte doleva na cestu mezi parcelami a přejdete po mostě na druhou stranu říčky Čistá (F3). Zde se dáte doprava a pokračujete po levém břehu až k dalšímu (kovovému) můstku. Zde opět přejdete říčku a za můstkem odbočíte doprava.

2. Asi po 50 m dojdete k restauraci U Soudku, zde můžete udělat přestávku.

Míjíte dopravní značení se jménem města Hostinné. Kousek za domem zdobeným freskami (F4) přejdete vozovku a pokračujete po chodníku na druhé straně. Dojdete k rušné křižovatce s hlavní silnicí v ulici Horská. Pozor na provoz!

Přes přechod odbočíte doleva. Na druhé straně odbočíte na chodníku doprava a hned za rohem u konce zábradlí přejdete silnici v Horské ulici. Pokračujete do mírného vršku a poté projdete Sejfskou fortnou na Náměstí (F5).