Turistická trasa Okolo Hostinného

Turistická trasa Okolo Hostinného

Délka trasy:
6,5

Druh:
Turistická trasa

Průběh trasy:
Vycházíte z Náměstí směrem Dolní brána po žluté, až dojdete na autobusové nádraží. Od ukazatele KČT pokračujete po červené směrem k ulici Hasičská, přes můstek a na konci ulice odbočíte doleva do Labské fortny. Přejdete přes koleje a most přes řeku Labe a za mostem odbočíte do kopce doleva (Závodí). Trasa vede kolem zahrádek a nad sebou budete mít dráty vysokého napětí. Pokračujete po červené do lesa. Z lesa vyjdete k ukazateli KČT Nad Dolní Olešnicí. Tady odbočíte na asfaltové cestě doprava (směr Olešnice). Asi po 100 m je značená odbočka doleva, vy pokračujete rovně po asfaltové cestě. Z cesty máte vlevo výhled na kostelní věž v Dolní Olešnici (F1) a vpravo vidíte Hostinné (F2).

1. Tato stará Zemská stezka spojovala sídla kolem toku Labe a byla součástí středověké sítě cest, tzv. Hanzewegen , která spojovala česká města s městy v Polsku, Německu, Rakousko-Uhersku, Itálii a další. Putovali po nich vojska, říšští úředníci, obchodníci, mládenci, cestovní a poštovní vozy. Poštovní dvůr nám připomíná bývalou zastávku pro poštovní kočáry. Většinou Zemské cesty vedly údolím a kolem vodních toků. Je zajímavé, že Zemská cesta kolem Hostinného vede po hřebenech.

Asi po 1 km odbočíte doprava a klesáte k budovám statku. Nacházíte se na Poštovním dvoře. Za poslední stodolou po pravé ruce odbočíte doleva a dáte se po pěšině do lesa. Po několika metrech dojdete ke kapli Panny Marie Lourdské. Tady si můžete na lavičkách odpočinout.

2. Kaple je postavena nad Mariánskou studánkou Na poště. Od roku 1870 se pramenité vodě přisuzovaly léčebné účinky, hlavně pro revmatická onemocnění. Vděční obyvatelé vystavěli na místě kapli, která byla zasvěcená Panně Marii Lourdské. Původně se jednalo
o dřevěnou kapli. Kolem roku 1900 získala nynější podobu (F3).

Po prohlídce se vrátíte zpátky k asfaltové cestě a jdete směrem doleva. Klesáte k železničnímu přejezdu. Přejdete přes koleje a pokračujete kolem garáží po pravé ruce. Labe máte po levé ruce. Na konci ulice Poštovní Dvůr odbočíte doleva, přes most.

3. Odtud si můžete trasu zkrátit a vrátit se do centra.

(Zkratka: za mostem pokračujte ulicí Deymova až ke křižovatce s ulicí Lidická. Tady odbočte doprava do ulice Karla Klíče. Před bránou
Kostela Nejsvětější Trojice odbočíte doprava směr Horní brána, kterým dojdete na Náměstí.)

Za mostem hned doleva a dál po cyklostezce č. 2. Jdete proti proudu Labe (vlevo) a kolem tří rybníků vpravo. Cyklostezka vás vede podél zahrádkářské kolonie, přes dřevěný most a kolem splavu.

4. Most zakrývá propustě (části jezu nebo hráze) na počátku kanálu, který vedl k elektrárně papíren zvaná Labský mlýn. Historie papírenství v Hostinném sahá až do 17. století. Labský mlýn byl založen v roce 1825. Původně se jednalo o budovy zámku, který nechala postavit v 16. století knížecí rodina Deymů. Nyní jsou tovární budovy opuštěné a elektrárna je kulturní památkou. Až do 90-tých
let napájel kanál nejenom turbíny elektrárny, ale i bazén místního koupaliště. V současné době spojuje kanál rybníky a voda protéká dál více méně bez užitku.

Na konci cyklostezky dojdete k hlavní silnici. Zde odbočíte doprava a jdete po pěšině na kraji silnice Husitská. Po 100 m přejdete silnici a pokračujete na druhé straně po chodníku.

5. Asi po půl kilometru dojdete k malému parku vpravo, kde se mezi stromy nachází další kaple, která stojí za zhlédnutí. Pozor na provoz!

Olivetská kaple (F4) byla vystavena v roce 1777 na podnět Jana Fingera z Hostinného.  Interiér tvoří pět soch z pískovce v životní velikosti, zdobené v polychromu. Výjev představuje Krista na Olivové hoře a klečícího anděla, který drží kříž a kalich utrpení – symboly Kristovy oběti. Biblickou scénu kompletují apoštolové spící na skále: Petr, Jan a Jakub. Stěny jsou zkrášleny barokními freskami představující krajinu kolem Jeruzaléma, kde vidíte Jidáše a velkou skupinu vojáků, kteří vyvádějí Krista z městských bran. Fresky byly v 19. století přemalovány a znovu objeveny až při rekonstrukci v roce 2001. Olivetská kaple je národní kulturní památkou. Experti ji považují za unikátní architektonický poklad – největší svého druhu ve střední Evropě.

Tam, kde Husitská mírně zatáčí doleva, odbočíte vpravo do ulice Deymova. Na křižovatce s ulicí Lidická odbočíte doleva do ulice Karla Klíče. Před bránou Kostela Nejsvětější Trojice (F5) odbočíte doprava směr Horní brána, kterou dojdete na Náměstí.

6,5 km
Snadná

Body zájmu