Turistická trasa Obrazy, Hostinné

Trasa Obrazy, Hostinné

Délka trasy:
16,5

Druh:
Turistická trasa

Průběh trasy:
Vycházíte z Náměstí přes ul. Dolní brána po žluté. Míjíte autobusového nádraží a po té přejdete most přes řeku Čistou. Nádražní
 ulici sledujete až k vlakovému nádraží, kde žluté značení končí (a začíná).

1. Říčce Čistá se říká Mydlice, český ekvivalent pro německé pojmenování Seifenbach. Hostinné se dlouhý čas mluvilo dvojjazyčně, tak jako ve většině měst v bývalém Habsburském císařství. V němčině se Hostinné jmenuje Arnau.

Víc o pohnuté historii města se dozvíte v muzeu, které se nachází v budově bývalého a recentně zrestaurovaného Františkánského kláštera. Kromě městského muzea se zde nachází i místní knihovna a v klášterním kostele můžete navštívit také Galerii antického umění, která je jedinečná svého typu ve střední Evropě.

Určitě se tedy vyplatí přejít ulici!

Od budovy vlakového nádraží se vydáte po cyklostezce č. 2. Asi po 200 m přejdete koleje a zabočíte doprava. Na konci cyklostezky (koleje máte po pravé ruce) zabočíte doleva Ke Karlovu. Cesta stoupá kolem hřbitova směrem k osadě Karlovka (také nazývána Karlov
 a Karlseck v němčině), spadající pod obec Chotěvice.

Na T křižovatce v centru osady odbočíte doprava. Po asfaltové cestě dojdete asi po 3,5 km do Chotěvic k hlavní silnici (F1).

2. U Obecní hospody s terasou si můžete odpočinout.

Odbočíte po hlavní silnici doprava. Pozor na provoz! Po 25 m, tam kde hlavní silnice zatáčí v kopci doprava, odbočíte doleva. Po této cestě pokračujete k rozcestí, kde jdete vpravo a dojdete k dalšímu rozcestí s křížem. Tady jdete doleva, přes most, mezi budovami statků, kde začíná vozová cesta směrem k závorám, kolem Pilníkovského potoka, a později kolem Labe (po pravé ruce) až k prvním domkům obce Debrné (F2).

Zde se mění vozová cesta v místní komunikaci. Asi po 1 km dojdete k místu na piknik s informační tabulí. Odtud jdete po žluté a červené směrem k silničnímu mostu. Zde odbočíte doprava a přejdete most. Na druhém konci mostu u ukazatele KČT se vydáte po zelené směr Hostinné.

Po 1,3 km zatáčí asfaltová cesta prudce doprava, zde odbočíte doleva k lesu. Kolem hřbitova po pravé ruce dojdete na kraj lesa a pokračujete dál po zelené. Vyjdete u ukazatele KČT Bradlo (býv. Hradiště odb.).

3. Odtud se můžete vydat na vrchol kopce Bradlo, kde je možné najít pozůstatky zřícení hrádku Bradlo. Z vrcholu je krásný rozhled. Pokud se na vrchol nevydáte, zkrátíte si trasu asi o 1,5 km.

4. O založení hrádku Bradlo nejsou písemné informace. Podle nepřímých zdrojů byl založen řádem německých rytířů ve 13. století. Kolem
1325 přešel hrádek do rukou rodiny Turgerů, která založila Choustníkovo Hradiště. Poté, co tato rodina dostala od Jana Luxemburského věnem města Trutnov, Dvůr Králové a Hostinné, ztratil hrádek na významu a zanikl. Podle jiných zdrojů bylo na Bradle opevněné sídliště už ve 12. století.

Bradlo se uvádí také ve spojení s knížetem Soběslavem I., který panoval od 1125 do 1140 a který zemřel 14. března 1140 na svém hradě
Hostíně (možná jiné pojmenování pro Bradlo nebo okolí Hostinného). Soběslav I. pocházel z rodu Přemyslovců, první a poslední dynastie Českých králů v Čechách. Narodil se jako nejmladší syn krále Vratislava II. Českého a Swatawy Polské.

Zpátky u ukazatele pokračujete po zelené směrem Hostinné. Stezka klesá mezi lesy a přes louky až k asfaltové silnici.

5. Stezka vede kolem renesančního zámku, přilehlého parku a zahrad. Zámek Nové Zámky byl vystaven na přelomu 16. a 17. století italským
mistrem Carlem Valmadim, z příkazu Jindřicha z Valdštejna. Jemu jsou přisuzovány i Kostel svatého Jakuba v Dolní Olešnici a další důležité stavby v okolí. V 17. stol. a na konci 19. stol. byl zámek zásadně přestaven. V druhé polovině 20. stol. fungoval jako oční sanatorium, a to až do roku 1998. Současně je zámek soukromým majetkem a nepřístupný veřejnosti (F3).

U silnice vyjdete u ukazatele KČT Nové Zámky a u místního hostince. Tato část obce Dolní Olešnice se jmenuje také Nové Zámky.

6. Místní hostinec, postavený ve stylu empíru, je chráněným monumentem. V přímém okolí se nachází i zastávka autobusu směrem Hostinné. Nyní jste ušli 13,5 km.

Na druhé straně silnice, naproti hostinci, pokračujete dále po zelené. Pomalu stoupáte až k ukazateli KČT Nad Dolní Olešnicí. Odtud jdete po červené a zelené směrem Hostinné (F4).

Projdete kolem zahrádek (Závodí), přejdete na druhou stranu Labe, přes koleje a vyjdete v ulici Labská fortna (F5).

Na křižovatce Labská fortna a Na Valech jdete rovně. Kolem obchodu COOP (F6) a průchodem Labská fortna vyjdete na Náměstí.

http://www.hostinne.info/assets/File.ashx?id_org=4577&id_dokumenty=6999

16,5 km
Snadná

Body zájmu