Turistická trasa Panoráma, Hostinné

Trasa Panoráma, Hostinné

Délka trasy:
14

Druh:
Turistická trasa

Průběh trasy:
Vyjdete z Náměstí a projdete západní bránou (ulice Sejfská fortna) směrem k hlavní silnici Horská. Tady se po chodníku dáte směrem doleva. Asi po 50 m přejdete silnici a projdete kolem garáží v ulici Špitálská směrem ke křížku. Tady odbočíte po stoupající asfaltové cestě doleva.

Asi po 150 m dojdete k informační tabuli, za kterou je vidět starý Vodojem.

1. Ještě před informační tabulí můžete odbočit na úzkou pěšinu, která vás zavede k Vodojemu a k jedné ze čtyř kapliček, postavených na stráních kolem Hostinného. Kaplička stojí asi 25 m od silnice (F1).

Od informační tabule vaše cesta povede kolem zahrádek na Hrnčířském vrchu. Kolem cesty se také nachází půvabné křížky.

Asi po 1 km dojdete na místo, kde končí asfaltka a začíná vozová cesta. Půjdete po této vozové cestě až k dvoudomí. Cesta prochází mezi budovami a zatáčí mírně doprava. Za druhým stavením dojdete na otevřenou louku (nebo pole). Tady pokračujete po polní cestě směrem k rohu lesa šikmo před vámi.

Od rohu lesa pokračujete dále, lesík máte po pravé ruce. Asi po 120 m odbočíte doprava a projdete lesíkem. Po 40 m vyjdete na asfaltovou cestu. Tady odbočíte doleva a pokračujete po mírně stoupající asfaltce asi 600 m.

2. Nacházíte se na Hlínském vrchu nebo-li lidově nazývaném Hliňáku. Jméno je odvozeno od červeného jílu, který se v okolí
Hostinného nachází a v minulosti sloužil k výrobě hliněného nádobí. Malá usedlost, kterou jste prošli, se jmenuje
Hrnčířský Vrch a stále připomíná staré řemeslníky, kteří v Hostinném žili a pracovali.

Cesta začíná klesat a asi po 1 km dojdete ke kraji lesa, kde asfaltová cesta mírně zatáčí doleva. Tady odbočíte
doprava na širokou lesní cestu (F2).

Pokračujete po této lesní cestě. Odbočku doprava prosím ignorujte.

Projdete kolem otevřené mýtiny po levé ruce a za ní odbočíte na první lesní stezku vpravo, po 80 m doprava na T křižovatce opět doprava a dál klesáte po kamenité cestě.

Pokračujete a asi po 1 km odbočíte na trojcestí doleva. Vyjdete z lesa a přejdete dva mosty. Vyjdete u místní silnice naproti sportovním hřištím v Rudníku.

Tady odbočíte doprava a dojdete k hlavní silnici, kde odbočíte doprava (přes most). Pozor na provoz! 

3. Na Bělidle si můžete udělat přestávku. Je tu prodejna COOP a o kousek dál hospoda Na Bělidle. A navíc je tu i zastávka pro autobusy směrem na Vrchlabí nebo Hostinné, pokud si trasu chcete zkrátit (F3).

Pojmenování Na Bělidle připomíná bohatou průmyslovou minulost Rudníku a okolí. Začátkem 18. století byla vesnice majetkem rodiny Schwarzenbergů, kteří zavedli do této chudé oblasti nový zdroj obživy, plátenictví. Plátno se vyrábělo ze lnu, jenž byl pěstován v blízkém okolí. Od roku 1880 patřil Rudník (také uveden jako Heřmanovy sejfy ) a okolní osady Bolkov, Leopoldov, Terezín, Janovice, Lázně Fořt a Javorník rodině pláteníků Kluge. Ti tu založili kromě bělidla a barvírny plátna i prádelny.

Do druhé poloviny 20. století patřila jejich   rma k nejdůležitějším výrobcům lněného textilu v Evropě. Bohužel dnes už ze staré fabriky nezbylo nic a na původním terénu vyrostla nová průmyslová hala.

Asi o 250 m dál směrem na Hostinné stojí vpravo od cesty Zámek Rudník. Zámek postavila koncem 18. století rodina Theer, baroni ze Silberstein. Pseudogotická budova s okázalou zahradou patřila svého času k nejkrásnějším ve vrchlabském regionu.

Místní název Rudník pochází ze 13. století, kdy se v okolí těžilo stříbro, zlato, železná a měděná ruda. Asi po 150 m odbočíte vlevo směrem k mostu přes říčku Čistá, prodejnu COOP máte po pravé ruce. Přejdete most a pokračujete po cestě. Minete odbočku doprava.

Cesta se změní v širokou lesní stezku. Projdete mezi stromy a poté přes motokrosový terén v Rudnické Rokli. Pozor, během provozu je terén nepřístupný!

Vystoupáte po stezce až ke kraji lesa – mlází. Odbočíte doprava a pokračujete po polní cestě. Nacházíte se na Červené výšině, název dle barvy hlíny (F4).

Po 1 km dojdete na kraj lesa, který máte po levé straně, a nad vámi budou dráty elektrického vedení. Tady zahýbá cesta doprava a klesá. Klesáte až k rozcestí, ještě před rozcestím najdete na sloupu elektrického vedení modré značení KČT (F5).

Dejte se po směru značení doprava. Dojdete k začátku lesa a pokračujte do mírného kopce se stromy po pravé ruce. Po několika metrech dojdete k dalšímu značení. Odtud dál po modré až do Hostinného. Asi v polovině cesty dojdete ke kapličce.

4. Než začnete klesat směrem k Hostinnému, zastavte se u Kapličky nad Antoníčkem (F6).

Od kapličky jdete lesem doprava, stále po modré. Pod kopcem odbočíte doprava směrem k úzkému můstku. Za mostem pokračujete
po modré až k autobusovému nádraží v Hostinném.

5. Antoníček je jedna z čtvrtí Hostinného, jež je příznivě situována na sluneční stráni s výhledem na celé město. Podle vyprávění
získala tato čtvrť jméno po svatém Antonínu (F7). Jeho obraz, dřevořezba, byla součástí božích muk kolem cesty, po které se vydávala procesí ke Kapličce nad Antoníčkem. Prudkému stoupání na konci procesí se říká Nebeské schody.

Od autobusového nádraží se vrátíte přes Dolní bránu na Náměstí.

http://www.hostinne.info/assets/File.ashx?id_org=4577&id_dokumenty=6995

14 km
Snadná

Body zájmu