Za Broučky, Janem Karafiátem a krásou

Za Broučky, Janem Karafiátem a krásou Rožnovska

Pro:
Dospělí, větší děti, kolo

Průběh trasy:
Rožnov pod Radhoštěm, Kutiska, Vidče, Javoří, Velká Lhota, vodní nádrž Bystřička, U Bušů, Hajdušky, U Petrželů, Valašská Bystřice, Uhliska, Rožnov pod Radhoštěm

Délka trasy: 30 km
Čas: 3-6 h
Start a cíl: Rožnov pod Radhoštěm – žst.

Charakteristika:
Cestou zavítáte do Velké Lhoty, působiště Jana Karafiáta. Kraj okolo bystřické přehrady je velmi půvabný a přes náročná stoupání vás odmění krásnou jízdou.

Popis trasy:
Od vlakového a autobusového nádraží v Rožnově se nejprve musíte dostat na most přes řeku, kudy již vede také modrá značka. Ta je nejlepším vodítkem pro první kilometry cesty. Na most trefíte snadno, ulice na něm se jmenuje Nádražní. Asi 100 m za mostem modrá značka odbočuje doprava, odbočte s ní a Videčskou ulicí se dostanete již na kraj města. Počnou také stoupání, zatím relativně mírná.
Na silnici setrvejte až do Vidčů, modrá značka před nimi odbočí doleva, ale provázet vás bude nyní cyklotrasa č. 6012. Sjedete do Vidčů, kde asi v polovině obce na křižovatce odbočíte doleva a čekají vás největší stoupání na trase. Asi po 1 300 m za Vidči vás značení cyklotrasy navede do ostré pravé odbočky, stále se jede po asfaltu a přes Videčské paseky budete dále stoupat střídavě po okrajích lesíků. Pak odbočíte z asfaltky doleva a dále pojedete po široké cestě. Již nějakou dobu je s cyklotrasou opět značena i modrá značka. Přes rozcestí Javoří se tak dostanete do Velké Lhoty, kam již sjedete z kopce a na nějakou dobu si budete moci od stoupání odpočinout. Projedete vesnicí dolů směrem k přehradě, doporučujeme jet kolem fary (viz Tip).
Úsek okolo přehrady je rovinatý, silnice ji v podstatě objíždí dokola a kopíruje břeh. Značena je nyní cyklotrasa č. 6119, na křižovatce u mostu přes Bystřičku jeďte přes most kolem restaurace U Bušů a pak následují jen velmi pozvolná stoupání proti proudu Bystřičky po silnici se značenou cyklotrasou č. 46. Tento úsek do do Valašské Bystřice měří asi 6 km, jede se jen rovně. V Bystřici na křižovatce se dejte doleva a čekají vás opět kopce, nyní již poslední. Je jím vydatné stoupání přes hřeben dělící Bystřici od Rožnova, je lépe šetřit síly. Alternativně, pokud byste chtěli jet terénem, můžete zvolit cestu po červené značce podle mapky. Varianta po silnici je snazší, doporučujeme ji. Jakmile se ocitnete v sedle, máte všechnu námahu za sebou. Zbývá již jen sjet do Rožnova, raději upozorňujeme na místy poměrně rychlý sjezd. Vyjedete nakonec na hlavní Bayerově ulici, na níž se dáte doleva a pak stačí jet jen rovně – dovede vás k mostu přes Rožnovskou Bečvu u nádraží, odkud jste na výlet vyrazili.

Zajímavosti po cestě
Rožnov pod Radhoštěm
Nad Rožnovskou Bečvou leží na úpatí Vsetínských vrchů Rožnov pod Radhoštěm. Poprvé je město písemně doloženo roku 1267 v listině svého zakladatele Bruna ze Šaumburku. Z původního rožnovského hradu, jenž stál na kopci Hradisko, zůstaly dodnes jen ruiny. Koncem 18. století se Rožnov pod Radhoštěm postupně proměňoval v lázeňské město. Lázně však byly zrušeny v roce 1960. Jejich obnova se nedaří, a to především kvůli změně charakteru města v průmyslové centrum, které je soustředěno v tzv. Průmyslovém areálu. Rožnov je ale proslulý především svým skanzenem Valašské muzeum v přírodě, které založili Bohumír a Alois Jaroňkovi.

Přehrada Bystřička
V souvislosti s plánovaným kanálem Odra–Dunaj byla v letech 1907–1912 vybudována přehrada Bystřička. 170 metrů dlouhá přehrada byla v té době výjimečným projektem. Nádrž slouží k zachycování povodňových přívalů. Okolí  Bystřičky slouží jako rekreační oblast. Malebné jsou pískovcové skály nad jižním břehem přehrady, především Havranka na Klenově a vrcholek Klenova se zbytky valů a pozůstatky středověkého osídlení.

Ubytování:
Kromě dvou kempů přímo v Rožnově (viz str. 158) naleznete u bystřické přehrady hned tři kempy.

Autokemp Bystřička
Tel.: 571 443 385, 605 056 608
b.sebesta@volny.cz
www.sweb.cz/atc-bystricka

Chatová osada Pod Hrází
Tel.: 571 443 357, 739 351 467
chatovaosada@seznam.cz
www.bystricka.cz/pod_hrazi

Tábořiště Dolinky
Tel.: 571 443 258

Doprava:
viz str. 158

Kontakty:
Městské informační centrum Rožnov pod Radhoštěm
Palackého 484
Rožnov pod Radhoštěm
Tel.: 571 655 196,
571 619 444
namaste@mymail.cz
www.roznov.cz

TIP
Ve Velké Lhotě doporučujeme zastavit u informační cedule, která nám připomene osobnost Jana Karafiáta, zdejšího faráře a autora známého příběhu o Broučcích.

30 km
Snadná

Body zájmu