Podbeskydím

Podbeskydím

Pro:
Trekingové, horské kolo

Průběh trasy:
Frýdek-Místek – žst., Olešná, Palkovice, Hukvaldy, Příbor, Sedlnice, Studénka – žst.

Délka trasy: 51,5  km
Čas:  4-5 h
Start a cíl: Frýdek-Místek, žst., Studénka, žst.

Charakteristika:
Středně dlouhá cyklotrasa vedená Beskydským podhůřím převážně po značených cyklostezkách. Trasa vás zavede do nenápadných ale členitých vrcholků Palkovických hůrek, do města Příboru, do Hukvald, rodiště Leoše Janáčka nebo do Vagonářského muzea ve Studénce.

Popis trasy:
Cyklistický výlet začíná v železniční stanici ve Frýdku – Místku. U nádraží začíná modrá turistická značka, která vede doprava. Po asi 300 m odbočte doprava, přejeďte koleje a držte se stále modré značky. Za mostem přes Ostravici odbočte doprava a po asi 300 m doleva pod hlavní silnic. Cesta po několika stech metrech zabočí doprava k vodní nádrži Olešná, ke které dojedete po místní komunikaci. Na konci hráze zahněte doleva na cyklotrasu č. 6004, která vede souběžně s modrou značkou. Projedete kolem vodního areálu, na jehož konci zabočte doleva. Napojíte se tak na asfaltovou silnici, po které vede cyklotrasa č. 6004 souběžně s cyklotrasou č. 6006. V Palkovicích se budete držet trasy č. 6006 až na okraj obce, kde zabočíte doprava na žlutou turistickou  značku. Pro méně trénované jedince je možné následující úsek Palkovickými hůrkami objet po asfaltové cyklostezce č. 6006, která vás dovede přímo do Hukvald.
Pokud volíte klasické vedení trasy stoupejte po žluté turistické značce až k rozcestníku Píkovické hůrky, kde zabočte doleva na modrou značkuj se zanedlouho odpojí doleva a vy pojedete po výraznější zpevněné cestě mírně doprava. Trasa se bude brzy větvit a vy pojedete po té více vlevo. Cesta se začne stáčet stále více doleva po severním svahu Babí hory (619 m n. m.) až do míst, kde cestu bude křížit modrá turistická značka a vy pojedete stále rovně po výraznější lesní cestě, která vás prudkým klesáním dovede k asfaltové silnici, kde zabočíte doprava a napojíte se tak na cyklotrasu vedoucí přímo do Hukvald.
Na první křižovatce v Hukvaldech zahněte doleva na zelenou turistickou značku, která vás provede kolem Janáčkova rodného domu přímo ke vstupu do parkového areálu kolem zříceniny Hukvaldy. Zde jeďte rovně až do místa, kde se nachází socha lišky Bystroušky, u které odbočte mírně doleva a začněte stoupat po zpevněné cestě, která vás přivede přímo k hradu Hukvaldy.
Po prohlídce hradu jeďte po stejné cestě až ke vstupní bráně, kde zabočte mírně doleva a držte se modré turistické značky, která vede souběžně s cyklotrasou č. 502. Ve Větřkovicích odbočte doprava na cyklostezku č. 6001, která vás dovede přímo do centra města Příbor. Po jeho prohlídce pokračujte dále po stejné cyklostezce směrem na Klokočov. V obci Skotnice zabočte doleva a držte se cyklotrasy „Kravařsko“. Ta vás dovede do Sedlnic, kde zabočíte nejprve doprava a po 500 m doleva do Bartošovic. Těsně před obcí odbočíte po místní komunikaci doprava a po 3 km doleva na hlavní silnici. Po 500 m odbočíte doprava směrem na Studénku a po přibližně 1 km dorazíte do cíle výletu do železniční stanice Studénka. V případě zájmu pokračujte stále rovně po hlavní silnici asi 2 km až do centra města, kde můžete navštívit Vagonářské muzeum.

Zajímavosti po cestě
Studénka
Studénka je známá především jako významný železniční uzel a jako výrobna železničních vozů. Historie této výroby sahá do roku 1900, kdy zde Adolf Šustal založil továrnu na výrobu těchto vozů. V obci se nachází barokní zámek s parkem byl vybudován v letech 1860 – 1863, farní budova pochází z 18. století a zajímavý je také kostel sv. Bartoloměje přebudovaný v novobarokním stylu. Zámek unikátní muzeum zaměřené na železniční dopravu, které zde funguje již od roku 1961.

Příbor
Město Příbor bylo založeno v roce 1250 na místě starší osady při obchodní stezce vedoucí do Polska. Historické centrum města je vyhlášeno městskou památkovou rezervací. Na čtvercovém náměstí je k vidění několik renesančních a barokních budov,  farní kostel Narození Panny Marie, kostel svatého Kříže z roku 1611 nebo barokní kostel sv. Valentina. V budově bývalé piaristické školy je možné navštívit muzeum Sigmunda Freunda, který se zde narodil.

Frýdek – Místek
Město Frýdek – Místek je považováno jako vstupní brána do Beskyd. Město vzniklo spojením dvou obcí v roce 1943. Mezi dominanty města patří zámek s parkem a náměstí s několika renesančními budovami a kašnou sv. Floriána. Místek je znám svým čtvercovým renesančním náměstím a kostelem sv. Jana a Pavla z 18. století. Zámek je otevřen veřejnosti v podobě několika prohlídkových okruhů. K vidění je zde také Muzeum Beskyd, které je zaměřeno na přírodu a kulturu celé oblasti Beskyd. Na západním okraji Frýdku – Místku se nachází vodní nádrž Olešná, u které můžete navštívit rekreační areál s kempy, občerstveními a aquaparkem.

Palkovické hůrky
Východně od Hukvald se na okraji kopce Babí hora (619 m n. m.) nachází přírodní rezervace Píkovické hůrky. Rezervace byla vyhlášena v roce 1969 na rozloze téměř 35 ha. V parku se nachází velmi zachovalý smíšený les s převahou buku, a proto je oblast považována jako jedna z nejzachovalejších v oblasti Beskyd. Palkovické hůrky jsou poměrně ostře odděleny od svého okolí strmými svahy, takže výstup na hřeben po cyklotrasách nebo turistických stezkách je relativně náročný.

Hukvaldy
Město Hukvaldy je známé především díky svému dominantnímu hradu. Po rozsáhlých požárech a následných přestavbách a rekonstrukcích byl hrad po roce 1945 rekonstruován do dnešní podoby a je považován jako jeden z nejrozsáhlejších u nás. V roce 1993 zde byla dobudována vyhlídka s nádherným rozhledem do okolní krajiny od roku 1999 je Hradní vrch Hukvaldy vyhlášen přírodní památkou.
V okolí hradu byla v roce 1566 vybudována rozsáhlá obora, která má v současnosti více než 450 ha. Oboře se nachází kromě kaštanů, buků, dubů, lip, borovic, muflonů, daňků a jelenů také pomník lišky Bystroušky. Ten zde byl postaven na počest slavného hukvaldského rodáka, Leoše Janáčka. V obci je možné navštívit jeho rodný dům, který je veřejnosti přístupný a je zde možné zakoupit jeho kompletní dílo.

Ubytování:
Ve Frýdku-Místku, Příboru a Hukvaldech se nachází velké množství ubytovacích možností. Bližší informace o nich získáte například v informačních centrech města.

Doprava:
Do výchozího i cílového místa výletu vede velmi dobré železniční spojení. Najdete zde také dostatek možností k parkování.

Kontakty
Hrad Hukvaldy
Tel.: +420 558 699 323
hrad@janackovy-hukvaldy.cz, www.janackovy-hukvaldy.cz

Otevírací doba:
Duben – říjen: jen soboty a neděle 9:00 - 16:00
Květen – srpen: denně mimo pondělí 9:00 - 18:00
Září: denně mimo pondělí  9:00 - 17:00
Polední přestávka 12:30 - 13:00

Rodný dům Leoše Janáčka
Hukvaldy 40, 739 46, Hukvaldy
Tel.: +420 558 431 524
www.janackovy-hukvaldy.cz, info@janackovy-hukvaldy.cz

Zámek ve Frýdku – Místku
Muzeum Beskyd, Hluboká 66, 73 801, Frýdek – Místek
Tel.: +420 558 630 051
http://web.telecom.cz/muzeumbeskyd, muzeumbeskyd@telecom.cz

Otevírací doba:
Úterý, středa, pátek: 8:00 – 12:00, 12:30 – 16:00
Čtvrtek: 8:00 – 12:00, 12:30 – 17:00
Sobota, neděla a svátky: 13:00 – 17:00

Vagonářské muzeum
Panská 229, 742 13 Studénka
Tel.: +420 556 401 285
vagon.muzeum@post.cz

Otevírací doba: květen – září
Středa  - neděle a svátky: 10:00 – 16:00
Pondělí, úterý: zavřeno

Aquapark Frýdek – Místek
Tel.: +420 558, 638 754
www.sportplex.cz, sportplex@sportplex.cz

Otevírací doba:
Letní část aquaparku
Květen, září: 10:00 – 18:00
Červen – srpen: 9:00 – 20:00
Krytý aquapark
Celoroční provoz
Pondělí: 12:00 – 21:00
Úterý – pátek: 10:00 – 21:00
Sobota, neděle, svátky: 9:00 – 21:00

Tip
Janáčkovy Hukvaldy
Janáčkovy Hukvaldy jsou známým hudebním festivalem, který sahá svými počátky do roku 1994. Dnes je zde kromě hudebních představení připravena také celá řada divadelních her. Koncerty se odehrávají v areálu hradu Hukvaldy a v areálu přilehlé obory v amfiteátru. Festival probíhá na začátku července.

Kontakt:
Fond Janáčkovy Hukvaldy, Hukvaldy 40, 739 46, Hukvaldy
Tel.: +420 558 431 524
www.janackovy-hukvaldy.cz, info@janackovy-hukvaldy.cz

51,5 km
Snadná

Body zájmu