Větrné mlýny u Opavy

Větrné mlýny u Opavy

Pro:
Silniční, trekkingové kolo

Průběh trasy:
Zátor, Lichnov, Sosnová, Horní Životice, Svobodné Heřmanice, Bratříkovice, (Litultovice), Hlavnice, Nový Dvůr, Stěbořice,(Milostovice), Zlatníky, Jaktař, Opava, žst.

Délka trasy:  38,5 km
Čas: 4-5 h
Start a cíl: Opava, žst., Zátor, žst.

Charakteristika:
Kratší cyklotrasa vedená převážně po kvalitních asfaltových cestách po značených cyklostezkách. Trasa má převážně klesající charakter a zavede vás ke třem významným větrným mlýnům Opavska. V první částí trasy se nachází přírodní koupaliště, ve druhé polovině je možné využít krátké odbočky k památníku čs. opevnění.

Popis trasy:
Z železniční stanice Zátor se vydejte po modré turistické značce. Po asi 200 m bude značka odbočovat na lesní cestu doprava, vy však pokračujte stále rovně po asfaltové cestě. Ta vás přivede do obce Lichnov, ve které se na jejím okraji ve směru na Horní Benešov nachází jeden z několika větrných mlýnů na trase. V Lichnově odbočte doleva a po 400 m doprava a začnete stoupat. Po 3 km dojedete do obce Sosnová, kde první křižovatku projedete rovně a na druhé křižovatce zahnete doprava na cyklostezku č. 6159. Po ní stoupejte asi 3 km až k silnici 1. třídy mezi Opavou a Horním Benešovem, přes kterou pokračujte rovně až do Horních Životic. V případě zájmu o další větrný mlýn odbočte doprava a těsně před hlavní silnicí odbočte ostře doleva a ocitnete se u dalšího větrného mlýnu. Od něj jeďte zpět do Horních Životic až do Svobodných Heřmanic. Po přibližně 1 km odbočte doleva na prašnou polní cestu, která vás asi po 100 m dovede na okraj dolu, kde se nachází vodní jezírko vzniklé těžbou.
Odtud trasa pokračuje zpět do Svobodných Heřmanic, kde odbočte doprava na cyklostezku č. 6159. Po 3 km dorazíte k opravenému větrnému mlýnu těsně u silnice, kde pokračujte stále rovně do obce Hlavnice. U zámečku u hlavní cesty máte možnost prodloužit si výlet o návštěvu větrného mlýna. Pokud trasu prodlužovat nechcete, jeďte stále rovně po hlavní silnici. Prodloužená varianta zabočuje doprava do Litultovic, kde zabočíte doleva na hlavní silnici. Po přejetí mostu zabočte doleva, držte se zelené turistické značky, která vás dovede nejprve k pěkně zrekonstruovanému mlýnů a po 1,5 km k hlavní silnici, kde zabočte doprava.
Odtud jeďte po cyklostezce č. 6167 až do osady Zlatníky, kde si můžete trasu prodloužit návštěvou několika vojenských objektů. Zabočte doleva a po 1,5 km v Milostnicích opět doprava na místní komunikaci, která vás dovede přímo k vojenskému areálu. Odtud vede cesta zpět po stejné trase až do Zlatníků, kde pojedete rovně a budete se držet cyklostezky č. 6167. Ta vás dovede na okraj Opavy, do místní části Jaktak, kde přejedete nejprve železnici a následně hlavní silnici až do míst, kde cyklostezka končí a vy zabočíte ostře doleva na místní komunikaci. Po 300 m zahnete doprava a pojedete stále podél řeky Opavy. Na druhém mostě přejeďte na druhou stranu a jeďte stále rovně po ulici Pekařská, až dorazíte na Horní opavské náměstí. Z něj se vydejte po ulici Hrnčířská, na jejímž konci zabočte doprava a jeďte stále rovně až dorazíte do žel. stanice Opava, kde tento výlet končí.

Zajímavosti po cestě
Annina studánka
Na západním okraji obce Sosnová se nachází upravený pramen pitné vody (Annina studánka), v jehož těsné blízkosti byla v 18. století postavena kaplička. U kapličky se nachází malé posezení a kamenný kříž z roku 1935.

Heřmanický lom
Na okraji obce Svobodné Heřmanice se nachází areál bývalého lomu na břidlici. Lom byl zatopen a dnes návštěvníci uvidí asi 500 m dlouhé jezero s hloubkou 35 m. Díky velmi čisté vodě je lom oblíbeným letním koupalištěm a rájem pro potápěče. V jeho blízkosti pokračuje těžba břidlice a je zde možné nalézt mnoho různých nerostů, jako například křišťál, pyrit nebo limonit.

Choltický mlýn
V obci Choltice se nachází nejzajímavější a nejzachovalejší mlýn Opavska. Dřevěný otočný mlýn beranního typu byl postaven v roce 1833 a je chráněnou technickou památkou. Mlýn fungoval až do roku 1950 a v roce 1969 byl zrekonstruován. Kromě mlýna samotného je pro návštěvníky připravena muzejní sbírka hospodářských potřeb jako například mlýnských kamenů nebo různých druhů seker.

Arboretum Nový Dvůr
Západně od obce Stěbořice se nachází botanická zahrada s rozsáhlou sbírkou cizokrajných i domácích dřevin. Areál byl založen v roce 1958 jako součást Slezského zemského muzea v Opavě, avšak sbírka dřevin vznikala již v letech 1906 – 1928. Na ploše 1,5 ha zámeckého parku se nachází kolem 400 odrůd a forem nejrůznějších dřevin.

Milostovice
Na východním okraji Milostovic se nachází rozlehlý areál vojenského opevnění. Řadí se mezi nejlepší pevnostní muzea v Česku a hlavním lákadlem je pěchotní srub OP S- 25 „Trigonometr“, který je z velké části plně funkční a je v něm umístěno mnoho dobové výzbroje a výstroje.

Opava
Opava je významným městem dlouhou historií. Od roku 1992 je zde vyhlášena městská památková rezervace. Nejvýznamnějšími památkami jsou: minoritský klášter s kostelem sv. Ducha z 13. století, kostel sv. Vojtěcha ze 17. století, kostel Nanebevzetí panny Marie ze 14. století, věž Hláska s budovou radnice nebo Slezské divadlo postavené v letech 1804 a 1805. Významným objektem je přírodovědné muzeum založené v roce 1814.

Kontakty
Arboretum Nový Dvůr
Arboretum Nový Dvůr, Slezské zemské muzeum Opava, Stěbořice, Nový Dvůr, 747 51,
Tel.: +420 553 661 031
www.szmo.cz, szmred@szmo.cz
Otevírací doba:
Duben – září: denně 9:00 - 18:00
Říjen – březen: denně 9:00 - 16:00

Milostovice
Klub vojenské historie Opava, Karlovecká 1, 747 07, Opava
Tel.: +420 603 733 737
www.opava-milostovice.cz, ondera@opevneni-milostovice.cz
Otevírací doba: celoročně každou neděli 14:00 - 18:00

Slezské zemské muzeum
Slezské zemské muzeum, Tyršova 1, 746 01, Opava
Tel.: +420 553 622 999
www.szmo.cz, szmred@szmo.cz
Otevírací doba: celoročně od úterý do neděle 9:00 - 16:00

Tip
Bruslení v Opavě
Velmi oblíbenou zábavou jsou vyjížďky na kolečkových bruslích noční Opavou. Akci pořádá ve spolupráci s městem a městskou policií Univerzitní sportovní klub Slezské univerzity v Opavě. Vyjížďky jsou pořádány několikrát do roka. Kontakt: www.usk-opava.cz

38,5 km
Snadná

Body zájmu