Údolím Moravice

Údolím Moravice

Pro:
Horské kolo, trekingové kolo

Průběh trasy:
Opava, žst., Branka u Opavy, Hradec nad Moravicí, Žimrovice, Podhradí, Weishuhnův kanál, Žimrovice, Štáblovice, Slavkov, Otice, Opava, žst.

Délka trasy: 57 km
Čas: 4-6 h
Start a cíl: Opava, žst.

Charakteristika:
Středně náročná cyklotrasa vedené převážně po značených cyklotrasách nebo cyklostezkách. Trasa vás provede po obou březích řeky Moravice. V polovině cesty se nabízí prodloužení o 25 km okruh, který vás zavede k vodní nádrži Kružberk.

Popis trasy:
Cyklotrasa začíná i končí na vlakovém nádraží v Opavě. Z nádraží jeďte doleva po ulici Jánská, která se stočí mírně doprava, změní se na ulici Bílovickou a začne mírně stoupat. Přejedete železniční přejezd a budete pokračovat stále rovně. Projedete větší křižovatku v místní části Kylešovice a 1,5 km za křižovatkou odbočíte těsně před mostem přes řeku Moravici doprava na značenou cyklotrasu č. 551. Ta vás dovede nejprve do Branky u Opavy, kde zabočíte doprava a za mostem doleva. Podél řeky projedete Hradec Nad Moravicí, kde odbočíte doprava směrem na Žimrovice, stále po stejné cyklotrase. Před papírnou s výrazným barevným komínem zabočte doprava po cyklostezce a pokračujte stále proti proudu řeky Moravice, po jejím pravém břehu.
Trasa vede převážně po kvalitní široké lesní cestě, která je místy užší a kamenitější, ale stále dobře sjízdná. Po 13 km se trasa napojí na hlavní silnici a trasa po ní zabočuje doprava. Po 1 km dorazíte do Podhradí, kde je možné se občerstvit.
Z Podhradí se nabízí možnost návštěvy hradu Vikštejn, ke kterému je cesta po psána v tipu trasy. Po zájemce o delší vyjížďku je možné trasu prodloužit o 25 km dlouhý okruh, který vede části po neznačených, ale velmi dobře sjízdných cestách. První část trasy vede stále po cyklotrase č. 551. Na začátku Podhradí odbočte doleva a začněte stoupat po lesní cestě do Lhotky, ve které odbočte mírně doprava. Po 2 km zabočte doprava do Nových Těchanovic a za nimi doleva na Staré Těchanovice. Na konci obce u kapličky odbočte doleva na neznačenou polní cestu, po které dojedete přímo pod vodní nádrž Kružberk. Přejděte po úzké lávce přes řeku Moravici, hned za restaurací a odbočte doleva. Po 100 m dojedete pod cvičné skály a po dalších 300 m přímo pod vodní dílo. Dále trasa pokračuje zpět podél řeky Moravice po levém břehu až do obce Kružberk. Zde se držte červené turistické značky až k rozcestníku Jánské koupele, BUS, kde pokračujte rovně po výrazné lesní cestě až k chatové osadě Mokřinky. Zabočte doleva na hlavní silnici, po 100 m doprava a po 200 m znovu doleva na zpevněnou cestu po které dojedete přes Nové Zálužné až do Radkova. Na křižovatce odbočíte doprava a po 3 km dojedete přímo do Podhradí.
Z podhradí trasa výletu pokračuje po červené turistické značce po levém břehu Moravice. Po zpevněné lesní cestě dorazíte nejprve k Melčskému potoku, projedete kolem Weishuhnova kanálu až dorazíte do Žimrovic. Uprostřed obce odbočíte ostře doleva na cyklostezku č. 6221, která vás podél potoka Meleček dovede do obce Štáblovice. Zabočíte doprava a budete se držet modré turistické značky. Po necelých 2 km, těsně před Štáblovickým mlýnem, odbočíte doprava na žlutou turistickou značku, po které dojedete až do Slavkova. Zabočíte doprava na hlavní silnici, po 200 m pojedete opět doprava až dorazíte do obce Otice. Velkou křižovatku v Oticích projedete rovně a po 500 m pojedete na další křižovatce opět rovně. Po necelém kilometru dojedete na okraj Opavy, kde pojedete stále rovně po ulici Otická. Na výrazné křižovatce, na Vaškově náměstí pojedete mírně vpravo po ulici Rooseveltova. Na křížení s Hradeckou pojedete rovně, stále po Rooseveltově ulici a po 300 m zahnete doleva na Březinovu ulici, po které dojede přímo k železniční stanici, kde tato trasa končí.

Zajímavosti po cestě
Weishuhnův kanál
Weishuhnův vodní kanál je velice zajímavou technickou památkou, která měří přes 4 km a byla vybudován jako levný zdroj elektrické energie pro papírnu postavenou na konci 19. století v Žimrovicích. Při stavbě bylo nutné překonat četné průrvy a byl proto vybudován 45 m dlouhý vodní tunel, jehož začátek je u splavu dobře patrný. Dále byl vybudován akvadukt, který byl používán pro plavení dřeva až do roku 1966. Unikátní dílo je pečlivě udržováno a vede podél něj turistická a cykloturistická trasa.

Přírodní park Moravice
Údolí řeky Moravice je největším a nejdelším údolím, které protíná Nízký Jeseník. Řeka se zde zařezává zakleslými meandry až 150 m pod úrovní okolní krajiny. Hluboce zařízlé údolí vytváří specifické klima, které umožňuje přežití mnoha chráněných druhů. Přírodní park Moravice je tvořen především smíšenými lesy a velmi čistým prostředím a byl vyhlášen v roce 1994. Nejvíce chráněnými oblastmi jsou dvě přírodní rezervace – Valach a Kaluža a obora Jelenice, ve kterých se nachází až 140 let staré buky. Oborou Jelenice, ve které jsou chování zejména daňci a mufloni, prochází značená cyklostezka č. 551. Do brány cyklisté vjíždí po speciálním roštu, který je pro zvěř nepřekonatelnou překážkou.

Pollakova štola
Severním směrem od Nových Těchanovic se nachází jedno z nejznámějších opuštěných důlních děl této oblasti. Úzký vstup je opatřen mříží a je z části zazděn, tak aby do bludiště chodem nevkročil nikdo nepovolaný. Důl těžený převážně v 60. letech minulého století má délku téměř 1500 m a neustále v něm dochází k samovolnému řícení nestabilních břidlicových vrstev. Více informací o dalších důlních dílech v oblasti je možné nalézt na webových stránkách www.montanya.org.

Otická sopka
Mezi obcemi Slavkov a Otice se nachází Přírodní památka Otická sopka, která byla vyhlášena v roce 1991 na rozloze téměř 10 ha. Jde o pozůstatek třetihorní sopky, u které jsou na několika místech dobře patrné čedičové skalní výchozy. Až do roku 1949 zde probíhala více než 60 let těžba, která vytvořila antropogenní kráter uprostřed sopky. V bývalém lomu je tak možné pozorovat mnoho zajímavých minerálů a hornin.

Hvozdnice
Jižně od obce Slavkov se u říčky Hvozdnice nachází Přírodní rezervace Hvozdnice. Rezervace byla vyhlášená v roce 1989 a na rozloze téměř 60 ha chrání meadry Hvozdnického potoka a rybníky s mokřady a pozůstatky lužního lesa. V rezervaci se nachází bývalá pískovna, kde je dobře patrná činnost ledovce z období čtvrtohor.

Kružberk
Historie stavby Kružberské přehrady sahá do počátku 20. století. Již v roce 1902 se po velkých záplavách utvořila skupina odborníků, kteří se zabývali myšlenkou výstavby přehrady. Plánovanou stavbu bohužel narušila první a následně i druhá světová válka a k prvním stavebním pracím docházelo až v letech 1948 – 1949. V letech 1952-1955 probíhala stavba přehradní hráze, která skončila v roce 1955. Hráz má délku necelých 300 m, výšku 35 m. Voda, která stéká do úpravy vody v Podhradí, protéká 7 km dlouhou podzemní štolou. Přehrada slouží především jako zásobárna pitné vody pro Ostravu a jako ochrana před povodněmi. Pod hrází přehrady Kružberk se nachází oblíbené cvičné lezecké skály. Skály jsou pravidelně přejišťovány a nabízí možnost asi 30 lezeckých cest s obtížností od III. do VI+ stupně.

Ubytování:
Ve výchozím místě výletu městě Opavě najdete velké množství dobrého ubytování. Informace lze získat například v informačním centru města.

Doprava:
Opava je velmi dobře dostupná po železnici. Ve městě najdete dostatek parkovacích míst, v centru města převážně placených.

Tip
Silesia
Jedním z nejznámějších a zároveň i nejpopulárnějších cyklomaratonů na Moravě je závod, jehož velká část vede údolí Moravice a jejím nejbližším okolím. Závod je určen nejen profesionálům, ale i amatérům, kteří si chtějí vyzkoušet jaké to je závodit v terénu na horském kole. Závod nabízí zájemcům dvě tratě (90 a 55 km)a je opravdovým lákadlem pro nadšené cyklisty. Závod se koná každý rok na přelomu května a června. Bližší informace lze najít na http://www.bsc.opava.cz.
>
Vikštejn
Severně od osady Podhradí se na skalnatém kopci nachází zřícenina hradu Vikštejn. Z původního hradu jsou dochovány pouze tři brány, zbytky hradeb, část sklepení a část vnitřních staveb. Hrad je bezplatně přístupný po celý rok. Z podhradí se k němu dostanete po asfaltové silnici směrem na obec Dubová. V závěru stoupání odbočte podle ukazatelů doprava na lesní cestu a po 200 m dojedete přímo ke zřícenině.57 km
Snadná

Body zájmu